“การปั่นเลือดแล้วนำมาฉีดเข้าข้อเข่า”

“ปั่นเลือดแล้วนำมาฉีดเข้าข้อเข่า” อีกหนึ่งทางเลือกก่อนการรักษาข้อเข่าเสื่อม

หลายๆท่านต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ โรคข้อเข่าเสื่อม และแนวทางการรักษาที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้ก็คือ “การปั่นเลือดแล้วนำมาฉีดเข้าข้อเข่า”

วิธีการนี้คืออะไร อ่านข้อมูลแบบละเอียดคลิกที่นี่

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปในข้อเข่า.pdf

สื่อรายการที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล