ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ

ประกาศ แจ้งย้ายที่ทำการ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ย้ายที่ทำการ จากอาคารสำนักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

นักศึกษาสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตามช่องทางดังนี้

ติดต่อได้โดยตรง ที่ ฝ่ายกิจการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

โทร. 02 241 6500 ต่อ 8001

facebook : https://www.facebook.com/StudentAffairsNMU/

e-mail : kit@nmu.ac.th โดยระบุหัวข้อที่ต้องการติดต่อ เช่น กิจการรม โครงการ ทุนการศึกษา ปัญหาสุขภาพ การจัดหางาน

เชิญร่วมงาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี ประเพณีสงกรานต์

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ณ บริเวณอาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กิจกรรมในงาน ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ /ชมการแสดงดนตรีไทย และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส

การแต่งกาย ผ้าไทย/เสื้อลายดอก/ชุดเครื่องแบบ

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 4

การแต่งกายในวันซ้อมย่อย

บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวทรงสุภาพ หรือกางเกงสแล็ค

ห้ามใส่กางเกงยีนส์ทุกชนิด กางเกงขาสั้น เสื้อยืดทุกรูปแบบ รองเท้าแตะ-ผ้าใบ-ยาง หรืออื่น ๆ ที่ไม่สุภาพ

บัณฑิตหญิง สวมเสื้อและกระโปรงทรงสุภาพ หรือชุดเดรสสุภาพ สีเข้ม ผ้าทึบแสงและหนาพอสมควร ยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป

ควรสวมรองเท้าที่จะใช้จริงในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่

แต่งกายเสมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แต่งกาย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2554


ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามสำหรับบัณฑิต

1. ตรงต่อเวลา ตามกำหนดการที่แจ้งให้ทราบทั้งวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร

2. บัณฑิตต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย เตรียมรับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ และไม่เสาะท้อง เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เสร็จ ใครมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาป้องกัน ให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เจ็บป่วยฉับพลันให้รีบไปพบหน่วยพยาบาลโดยเร็วที่สุด และต้อง รีบแจ้งต่อกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตให้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิตให้เข้าพิธีฯ โดยราบรื่นและป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที

3. บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอาการสำรวม รักษามารยาทที่ดีงาม ห้ามส่งเสียงดัง

4. การเดินผ่านลาดพระบาท ให้เดินข้ามด้วยอาการปกติ ห้ามกระโดด

5. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ตั้งแต่การรายงานตัวและตลอดพิธีฯ

6. ในขณะที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรอยู่นั้น หากบัณฑิตที่อยู่บนเวที ปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม หรือการขานชื่อไม่ตรงกับชื่อของบัณฑิต บัณฑิตที่นั่งอยู่ห้ามหัวเราะ หรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่สุภาพออกมา และสำหรับบัณฑิตที่หกล้มบนเวทีให้ลุกขึ้น แล้วดำเนินการทุกอย่างปกติ ห้ามวิ่งลงจากเวที

การแต่งกายบัณฑิตชาย

  • เสื้อราชปะแตน สีขาว คอตั้ง แขนยาวถึงข้อมือ มีช่องกระเป๋าที่อกเสื้อซ้ายและขวา และที่เอวเสื้อซ้ายและขวา ที่แนวสาบอกกลัดกระดุมมหาวิทยาลัยห้าดุม
  • ที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง ติดตรามหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะสีเงิน
  • กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีขาว ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย
  • ถุงเท้าสีดำ หรือสีกรมท่า
  • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่เปิดหัวรองเท้า

การแต่งกายบัณพิตหญิง

  • เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาวถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ไม่รัดรูป ความยาวตัวเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด
  • ติดกระดุมโลหะสีเงินดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร 5 ดุม รวมดุมที่คอเสื้อ กลัดดุมที่คอเสื้อ
  • กระโปรงสีกรมท่า หรือสีดำ แบบเรียบ ไม่มันแวววาว ไม่มีลอดลาย ทรงตรง ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวกระโปรงคลุมเข่า ผ่าด้านหลังทับซ้อน
  • เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร เข็มขัดรูด ปลายแหลม หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย
  • เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา
  • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่มีลวดลาย

คู่มือนักศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยากาศภายในงานช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และคณาจารย์ ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา ณ ลานกีฬา KARUN Gym จากนั้นในช่วงบ่าย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลของสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา และเริ่มกิจกรรมพิธีลอดซุ้มในเวลาต่อมา ปิดท้ายด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและความปลื้มปิติของบัณฑิตใหม่ ด้วยการเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารกับบัณฑิต ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคาร การุณยสภา และ จบกิจกรรมด้วยพิธี Bone Fire ตามลำดับ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจากพุทธสมาคม ได้แก่

1. นายสุวเทพ บัญญัติเลิศถาวร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. นางสาวสุชาดา มัดหา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3. นางสาวกุนวรา สุขเอียด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
4. นางสาวยุคลธร จันทร์สมวงศ์  นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย 

8 มิ.ย.61

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหาร และนักศึกษาถวายการต้อนรับ โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๖ คน