หน้าแรก ฝ่ายนิติการ

Legal Affairs Department

"ป๊ากสามเสนหรือบ้านหิมพานต์ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านพักของพระยาสรรพการหิรัญกิจ หนึ่งในผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ในป๊ากมีที่ดินประมาณ 16,000 ตารางวา กลางป๊ากมีตึก 2 หลังทำอย่างประณีตงดงาม เป็นสถานที่เที่ยวเตร่ยามค่ำคืนแบบใหม่ที่เก็บเงินเข้าชม เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฯ"