Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitûnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közmûvelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat!

A Nagy Mózes Elméleti Líceum római katolikus teológia osztályába íratkozók figyelmébe

 • vallásvizsgával rendelkező tanulók jelezzék saját iskolájuk titkárságán iratkozási szándékukat ebbe az osztályba (június 30, 12:00 óráig)

 • kéréseiket az iskolájuk titkársága fogja eljuttatni iskolánk titkárságára, ahol a jegyek alapján összeállítjuk a sorrendet

 • az osztályba bejutó tanulók listáját megtekinthetik itt, honlapunkon, július 2-án 12:00 órakor.

 • azoknak a tanulóknak, akik nem jutnak be vallásosztályba, lehetőségük lesz opciókat írni a saját iskolájukban, az iskolájuk által meghatározott időpontban.

Hírdetés - IV. osztályosok figyelmébe!

A Nagy Mózes Elméleti Líceum a 2020-2021-es tanévben két V. osztályt indít:

 • normál tagozat: 25 hely, osztályfőnök: Tamás Anna-Mária

 • rajztagozat: 25 hely, osztályfőnök: Dáni Zsuzsanna

Az V. osztályba való iratkozás június 15–26. között történik 13:00–15:30 óra között, az iskola titkárságán. Abban az esetben, ha valamelyik osztályban túljelentkezés van, akkor 2020. június 29-én 9:00 órától matematika vizsgát tartunk. (Erről, ha esedékes lesz, minden beiratkozó tanulót értesítünk június 26-án.)

A rajztagozatos osztályba iratkozó tanulóknak kötelező módon 2020. június 29-én 10:30 órától egy rajzpróbán kell résztvenniük, amelyet az iskola rajztermében tartunk.

A próba értékelési szempontjai:
20 % – a formák, alakok lapon való elhelyezésének módja
10 % – az emberi alakok ábrázolásának módja
30 % –az alkalmazott színek gazdagsága
30 % – a kreativitás, újszerűség.
Technika: vízfesték, tempera.
Témák: Évzáró az iskolában, Nyári tábor, A tengerparton, Cirkusz, Az állatkertben

Bármilyen kérdéssel forduljanak az iskola titkárságához, munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között. Elérhetőségeink - telefonon: 0267-361957, 0740-621628.

ON-LINE felvételi a Nagy Mózes Elméleti Líceum RÓMAI-KATOLIKUS Teológia osztályába

Az ezen osztályba jelentkező végzős VIII. osztályos diákok az egyházi előírások és a miniszteriumi rendelet alapján képességpróbát kell tegyenek. A teológia osztályba beiratkozó tanulók esetében a következő követeleményeknek kell eleget tenni :

 • A felvételizőknek ne legyen 9-esnél kisebb magaviseleti jegye az V-VIII. osztályokban

 • A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett online szóbeli vizsgán való részvétel. A szóbeli vizsgán a diákok minősítést kapnak (elfogadott/elutasított). Ezen a diáknak meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja lenni, és egy általa kiválasztott rövid imádságot, bibliai történetet vagy verset kell elmondania.

A beiratkozásnál szükséges iratok a következők :

 • A beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsájt ki amelyben a jelentkező diák végzett

 • Születési bizonyítvány fénymásolata

 • Személyi igazolvány fénymásolata

 • A szülők személyi bizonyítványának fénymásolatai

 • Lelkészi ajánlólevél (azon egyházközség lelkésze/plébánosa bocsájtja ki, amelyhez a jelentkező, felvételiző diák tartozik)

 • Orvosi igazolás

 • Nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Nagy Mózes Elméleti Líceum belső rendszabályzatát és azt betartja, úgy a felvételiző diák mint a szülő részéről (mellékelve a nyilatkozatok formája, és a belső rendszabályzat kivonata)

 • Az V-VIII . osztályos ellenőrzőkönyv első lapjának és a félévi, évi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata

 • Felelősség nyilatkozat, amelyet itt érhetnek el.

 • Borítékos dosszár, abban az esetben ha a beiratkozás az iskola titkárságán történik (dosar plic)

A felvételire való beiratkozás a következőképpen történhet:

 1. E-mailben – cím: office@nmg.ro – Ez esetben a jelentkezési dokumentumokat beszkenelve kérjük.

 2. Személyesen, előzetes telefonos egyeztetés alapján. A jelentkezők rendelkezésére álló telefonszámok: 0267-361957 (titkárság), 0740-621628 (igazgató). Ugyanakkor a megadott e-mail címen is lehet időegyeztetést kérni.

Az érvényben levő szabályok, és az Oktatásiügyi Minisztérium 4.317/2020-as rendelete alapján a képességpróba két részből áll:

 • a) Szóbeli vizsga – online interjú formájában, minősitéssel (elfogadott/elutasitott)

 • b) Írásbeli vizsga – az adott helyzetben elmarad az írásbeli vizsga, amelyet a diák V-VIII. osztályos vallás jegyeinek az átlaga fog helyettesíteni. (echivalare)

A teológia osztályba jelentkezők 2020. június 2-5. között iratkozhatnak be, adhatják le a fent emlitett iratokat. A tulajdonképpeni szóbeli vizsgára 2020. június 11-én délelőtt 10 órától kerül sor. 2020. június 10-én közöljük az érintett diákokkal a vizsga megtartásához szükséges linket, vagy akinek nincs lehetősége részt venni az online vizsgán annak a telefonos interjú lehetősőgét biztositjuk. Ezért a beiratkozáskor kérjük közöljék a diákok telefonszámait vagy e-amil címeit.

FONTOS: Akik a római katolikus - teológiai osztályba bejutottak, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. Ők a beiratkozással intézményünk diákjainak számítanak.

Akik nem jutnak be a római katolikus – teológia osztályba, azoknak visszaadjuk a leadott íratokat, és ők résztvehetnek a számítógépes elosztáson.


Kedves egykori kantások, nagymózeses diákjaink, szülők, mindenkori tanárkollégák!

Ma ünnepelni kellene. Iskolánk fennállásának 340. évfordulóját. Ma ünnep van. Igen, bármennyire furcsa is lenne, higgyétek el: ma ünnep van a Nagy Mózesben. Nem látszik ?? Nem hallható?? Nem volt ma reggel tolongás, zsúfolt jövés-menés?? Nem így terveztük, ahogy történt. Mi – együtt a diákokkal, vendégekkel, szülőkkel, meghívottakkal – hosszú, vidám, s mégis komoly ünnepség-sorozatot álmodtunk meg, díszműsort, sok zenét, fáklyás felvonulást, új díszterem-avatást, majd a végzősök ballagását. Mi lehet a 340 év üzenete? Az, hogy megmaradásunk esélye a múlthoz és a mély, igazi értékekhez való kötődés. Az iskola csak így lesz fellegvár, a pedagógus pedig olyan értékőrző, aki az élet labirintusában a holnap ígéretének hitét ébreszti diákjaiban. [...] Köszönöm mindenkinek, aki velem együtt megálmodta a mai ünnepséget. Ígérjük, hogy amint lehetővé válik, a valóságban bepótoljuk az ünneplést! Isten éltesse a 340 éves iskolánkat!
Bejan András, igazgató [FB bejgyzés, 2020. május 22. 12:08.]

DIÁKINDULÓ - Készült Nagy-Babos Tamás Diákhimnusza nyomán a Láthatatlan Gimnázium zeneműhelyében. Zenei koordinátor és hangutómunka: Bakk-Dávid László. Vágó: Antal Szabolcs. A Láthatatlan Gimnázium projekt koordinátora: Ferencz Éva

În atentia publicului

În contextul mãsurilor de prevenire a rãspândirii infectiilor, în perioada 12.03.2020 – ?, se suspendã activitãtile de relatii cu publicul din cadrul Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc. Cererile si petitiile se pot trimite în aceastã perioadã, exclusiv online, la adresa de e-mail office@nmg.ro sau la numãrul de fax: 0267361957. De asemenea, toate audientele programate pentru perioada amintitã vor fi anulate.

Directiunea

KARANTÉN: 2020. III. 12. - ?

A járvány terjedésének megelôzése érdekében a 2020.03.12. – ? idôszakban a Nagy Mózes Elméleti Líceum felfüggeszt mindenféle kapcsolatot a közönséggel. Kérvényeket, petíciókat kizárólag online módon, e-mailen az office@nmg.ro címre, vagy faxon a 0267361957 számra lehet küldeni. A megnevezett idôszakra tervezett fogadások, hivatalos megbeszélések idôpontjait töröljük.

az Igazgatóság