Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitûnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közmûvelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat!

Beiratkozás a líceumi osztályokba (a felvételin szerzett helyek elfoglalása): személyesen a tanuló, július 13-20 között, 8:00 órától 14:00 óráig, a tanáriban (főépület, 21-es terem).

A Nagy Mózes Elméleti Líceum római katolikus teológia osztályába íratkozók figyelmébe

 • vallásvizsgával rendelkező tanulók jelezzék saját iskolájuk titkárságán iratkozási szándékukat ebbe az osztályba (június 30, 12:00 óráig)

 • kéréseiket az iskolájuk titkársága fogja eljuttatni iskolánk titkárságára, ahol a jegyek alapján összeállítjuk a sorrendet

 • az osztályba bejutó tanulók listáját megtekinthetik itt, honlapunkon, július 2-án 12:00 órakor.

 • azoknak a tanulóknak, akik nem jutnak be vallásosztályba, lehetőségük lesz opciókat írni a saját iskolájukban, az iskolájuk által meghatározott időpontban.

Hírdetés - IV. osztályosok figyelmébe!

A Nagy Mózes Elméleti Líceum a 2020-2021-es tanévben két V. osztályt indít:

 • normál tagozat: 25 hely, osztályfőnök: Tamás Anna-Mária

 • rajztagozat: 25 hely, osztályfőnök: Dáni Zsuzsanna

Az V. osztályba való iratkozás június 15–26. között történik 13:00–15:30 óra között, az iskola titkárságán. Abban az esetben, ha valamelyik osztályban túljelentkezés van, akkor 2020. június 29-én 9:00 órától matematika vizsgát tartunk. (Erről, ha esedékes lesz, minden beiratkozó tanulót értesítünk június 26-án.)

A rajztagozatos osztályba iratkozó tanulóknak kötelező módon 2020. június 29-én 10:30 órától egy rajzpróbán kell résztvenniük, amelyet az iskola rajztermében tartunk.

A próba értékelési szempontjai:
20 % – a formák, alakok lapon való elhelyezésének módja
10 % – az emberi alakok ábrázolásának módja
30 % –az alkalmazott színek gazdagsága
30 % – a kreativitás, újszerűség.
Technika: vízfesték, tempera.
Témák: Évzáró az iskolában, Nyári tábor, A tengerparton, Cirkusz, Az állatkertben

Bármilyen kérdéssel forduljanak az iskola titkárságához, munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között. Elérhetőségeink - telefonon: 0267-361957, 0740-621628.

ON-LINE felvételi a Nagy Mózes Elméleti Líceum RÓMAI-KATOLIKUS Teológia osztályába

Az ezen osztályba jelentkező végzős VIII. osztályos diákok az egyházi előírások és a miniszteriumi rendelet alapján képességpróbát kell tegyenek. A teológia osztályba beiratkozó tanulók esetében a következő követeleményeknek kell eleget tenni :

 • A felvételizőknek ne legyen 9-esnél kisebb magaviseleti jegye az V-VIII. osztályokban

 • A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett online szóbeli vizsgán való részvétel. A szóbeli vizsgán a diákok minősítést kapnak (elfogadott/elutasított). Ezen a diáknak meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja lenni, és egy általa kiválasztott rövid imádságot, bibliai történetet vagy verset kell elmondania.

A beiratkozásnál szükséges iratok a következők :

 • A beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsájt ki amelyben a jelentkező diák végzett

 • Születési bizonyítvány fénymásolata

 • Személyi igazolvány fénymásolata

 • A szülők személyi bizonyítványának fénymásolatai

 • Lelkészi ajánlólevél (azon egyházközség lelkésze/plébánosa bocsájtja ki, amelyhez a jelentkező, felvételiző diák tartozik)

 • Orvosi igazolás

 • Nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Nagy Mózes Elméleti Líceum belső rendszabályzatát és azt betartja, úgy a felvételiző diák mint a szülő részéről (mellékelve a nyilatkozatok formája, és a belső rendszabályzat kivonata)

 • Az V-VIII . osztályos ellenőrzőkönyv első lapjának és a félévi, évi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata

 • Felelősség nyilatkozat, amelyet itt érhetnek el.

 • Borítékos dosszár, abban az esetben ha a beiratkozás az iskola titkárságán történik (dosar plic)

A felvételire való beiratkozás a következőképpen történhet:

 1. E-mailben – cím: office@nmg.ro – Ez esetben a jelentkezési dokumentumokat beszkenelve kérjük.

 2. Személyesen, előzetes telefonos egyeztetés alapján. A jelentkezők rendelkezésére álló telefonszámok: 0267-361957 (titkárság), 0740-621628 (igazgató). Ugyanakkor a megadott e-mail címen is lehet időegyeztetést kérni.

Az érvényben levő szabályok, és az Oktatásiügyi Minisztérium 4.317/2020-as rendelete alapján a képességpróba két részből áll:

 • a) Szóbeli vizsga – online interjú formájában, minősitéssel (elfogadott/elutasitott)

 • b) Írásbeli vizsga – az adott helyzetben elmarad az írásbeli vizsga, amelyet a diák V-VIII. osztályos vallás jegyeinek az átlaga fog helyettesíteni. (echivalare)

A teológia osztályba jelentkezők 2020. június 2-5. között iratkozhatnak be, adhatják le a fent emlitett iratokat. A tulajdonképpeni szóbeli vizsgára 2020. június 11-én délelőtt 10 órától kerül sor. 2020. június 10-én közöljük az érintett diákokkal a vizsga megtartásához szükséges linket, vagy akinek nincs lehetősége részt venni az online vizsgán annak a telefonos interjú lehetősőgét biztositjuk. Ezért a beiratkozáskor kérjük közöljék a diákok telefonszámait vagy e-amil címeit.

FONTOS: Akik a római katolikus - teológiai osztályba bejutottak, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. Ők a beiratkozással intézményünk diákjainak számítanak.

Akik nem jutnak be a római katolikus – teológia osztályba, azoknak visszaadjuk a leadott íratokat, és ők résztvehetnek a számítógépes elosztáson.


Kedves egykori kantások, nagymózeses diákjaink, szülők, mindenkori tanárkollégák!

Ma ünnepelni kellene. Iskolánk fennállásának 340. évfordulóját. Ma ünnep van. Igen, bármennyire furcsa is lenne, higgyétek el: ma ünnep van a Nagy Mózesben. Nem látszik ?? Nem hallható?? Nem volt ma reggel tolongás, zsúfolt jövés-menés?? Nem így terveztük, ahogy történt. Mi – együtt a diákokkal, vendégekkel, szülőkkel, meghívottakkal – hosszú, vidám, s mégis komoly ünnepség-sorozatot álmodtunk meg, díszműsort, sok zenét, fáklyás felvonulást, új díszterem-avatást, majd a végzősök ballagását. Mi lehet a 340 év üzenete? Az, hogy megmaradásunk esélye a múlthoz és a mély, igazi értékekhez való kötődés. Az iskola csak így lesz fellegvár, a pedagógus pedig olyan értékőrző, aki az élet labirintusában a holnap ígéretének hitét ébreszti diákjaiban. [...] Köszönöm mindenkinek, aki velem együtt megálmodta a mai ünnepséget. Ígérjük, hogy amint lehetővé válik, a valóságban bepótoljuk az ünneplést! Isten éltesse a 340 éves iskolánkat!
Bejan András, igazgató [FB bejgyzés, 2020. május 22. 12:08.]

DIÁKINDULÓ - Készült Nagy-Babos Tamás Diákhimnusza nyomán a Láthatatlan Gimnázium zeneműhelyében. Zenei koordinátor és hangutómunka: Bakk-Dávid László. Vágó: Antal Szabolcs. A Láthatatlan Gimnázium projekt koordinátora: Ferencz Éva

În atentia publicului

În contextul mãsurilor de prevenire a rãspândirii infectiilor, începând cu data de 12.03.2020, se suspendã activitãtile de relatii cu publicul din cadrul Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc. Cererile si petitiile se pot trimite online, la adresa de e-mail office@nmg.ro sau la numãrul de fax: 0267361957.

Directiunea

KARANTÉN: 2020. III. 12-től

A járvány terjedésének megelôzése érdekében 2020.03.12-edikétől kezdve a Nagy Mózes Elméleti Líceum felfüggeszt mindenféle kapcsolatot a közönséggel. Kérvényeket, petíciókat kizárólag online módon, e-mailen az office@nmg.ro címre, vagy faxon a 0267361957 számra lehet küldeni.

az Igazgatóság