Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitûnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közmûvelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat!

ON-LINE felvételi a Nagy Mózes Elméleti Líceum RÓMAI-KATOLIKUS Teológia osztályába

Az ezen osztályba jelentkező végzős VIII. osztályos diákok az egyházi előírások és a miniszteriumi rendelet alapján képességpróbát kell tegyenek. A teológia osztályba beiratkozó tanulók esetében a következő követeleményeknek kell eleget tenni :

 • A felvételizőknek ne legyen 9-esnél kisebb magaviseleti jegye az V-VIII. osztályokban

 • A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett online szóbeli vizsgán való részvétel. A szóbeli vizsgán a diákok minősítést kapnak (elfogadott/elutasított). Ezen a diáknak meg kell indokolnia, hogy miért szeretne a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja lenni, és egy általa kiválasztott rövid imádságot, bibliai történetet vagy verset kell elmondania.

A beiratkozásnál szükséges iratok a következők :

 • A beiratkozási kérvény melléklete, amelyet azon általános iskola titkársága bocsájt ki amelyben a jelentkező diák végzett

 • Születési bizonyítvány fénymásolata

 • Személyi igazolvány fénymásolata

 • A szülők személyi bizonyítványának fénymásolatai

 • Lelkészi ajánlólevél (azon egyházközség lelkésze/plébánosa bocsájtja ki, amelyhez a jelentkező, felvételiző diák tartozik)

 • Orvosi igazolás

 • Nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Nagy Mózes Elméleti Líceum belső rendszabályzatát és azt betartja, úgy a felvételiző diák mint a szülő részéről (mellékelve a nyilatkozatok formája, és a belső rendszabályzat kivonata)

 • Az V-VIII . osztályos ellenőrzőkönyv első lapjának és a félévi, évi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolata

 • Felelősség nyilatkozat, amelyet itt érhetnek el.

 • Borítékos dosszár, abban az esetben ha a beiratkozás az iskola titkárságán történik (dosar plic)

A felvételire való beiratkozás a következőképpen történhet:

 1. E-mailben – cím: office@nmg.ro – Ez esetben a jelentkezési dokumentumokat beszkenelve kérjük.

 2. Személyesen, előzetes telefonos egyeztetés alapján. A jelentkezők rendelkezésére álló telefonszámok: 0267-361957 (titkárság), 0740-621628 (igazgató). Ugyanakkor a megadott e-mail címen is lehet időegyeztetést kérni.

Az érvényben levő szabályok, és az Oktatásiügyi Minisztérium 4.317/2020-as rendelete alapján a képességpróba két részből áll:

 • a) Szóbeli vizsga – online interjú formájában, minősitéssel (elfogadott/elutasitott)

 • b) Írásbeli vizsga – az adott helyzetben elmarad az írásbeli vizsga, amelyet a diák V-VIII. osztályos vallás jegyeinek az átlaga fog helyettesíteni. (echivalare)

A teológia osztályba jelentkezők 2020. június 2-5. között iratkozhatnak be, adhatják le a fent emlitett iratokat. A tulajdonképpeni szóbeli vizsgára 2020. június 11-én délelőtt 10 órától kerül sor. 2020. június 10-én közöljük az érintett diákokkal a vizsga megtartásához szükséges linket, vagy akinek nincs lehetősége részt venni az online vizsgán annak a telefonos interjú lehetősőgét biztositjuk. Ezért a beiratkozáskor kérjük közöljék a diákok telefonszámait vagy e-amil címeit.

FONTOS: Akik a római katolikus - teológiai osztályba bejutottak, a számítógépes elosztáson már nem vesznek részt. Ők a beiratkozással intézményünk diákjainak számítanak.

Akik nem jutnak be a római katolikus – teológia osztályba, azoknak visszaadjuk a leadott íratokat, és ők résztvehetnek a számítógépes elosztáson.


Kedves egykori kantások, nagymózeses diákjaink, szülők, mindenkori tanárkollégák!

Ma ünnepelni kellene. Iskolánk fennállásának 340. évfordulóját. Ma ünnep van. Igen, bármennyire furcsa is lenne, higgyétek el: ma ünnep van a Nagy Mózesben. Nem látszik ?? Nem hallható?? Nem volt ma reggel tolongás, zsúfolt jövés-menés?? Nem így terveztük, ahogy történt. Mi – együtt a diákokkal, vendégekkel, szülőkkel, meghívottakkal – hosszú, vidám, s mégis komoly ünnepség-sorozatot álmodtunk meg, díszműsort, sok zenét, fáklyás felvonulást, új díszterem-avatást, majd a végzősök ballagását. Mi lehet a 340 év üzenete? Az, hogy megmaradásunk esélye a múlthoz és a mély, igazi értékekhez való kötődés. Az iskola csak így lesz fellegvár, a pedagógus pedig olyan értékőrző, aki az élet labirintusában a holnap ígéretének hitét ébreszti diákjaiban. [...] Köszönöm mindenkinek, aki velem együtt megálmodta a mai ünnepséget. Ígérjük, hogy amint lehetővé válik, a valóságban bepótoljuk az ünneplést! Isten éltesse a 340 éves iskolánkat!
Bejan András, igazgató [FB bejgyzés, 2020. május 22. 12:08.]

DIÁKINDULÓ - Készült Nagy-Babos Tamás Diákhimnusza nyomán a Láthatatlan Gimnázium zeneműhelyében. Zenei koordinátor és hangutómunka: Bakk-Dávid László. Vágó: Antal Szabolcs. A Láthatatlan Gimnázium projekt koordinátora: Ferencz Éva

A Google Classroom használata - katt ide!

Google Classroomban a Class kifejezés kurzust jelent (vagyis egy osztályban leadott tananyagot egy tantárgyból), nem osztályt. Ez jelenik meg egy tanár Classroom falán: IXB - magyar, XB - magyar, XIC - Világirodalom stb. Egy IX.B. osztályos tanuló Classroom falán pedig ilyesmik: IXB - magyar, IXB - informatika, IXB - matematika stb. Minden tanár csak a saját kurzusait látja, osztályonkénk, és minden diák a saját kurzusait, tantárgyanként. Ez a "logikája" a Classroomnak. A munka elkezdéséhez a Google Chrome böngészőbe írjuk be a következő címet: classroom.google.com és jelentkezzünk be egy gmail-es belépővel. A következőkben elsősorban angol nyelvű menüpontok szerepelnek, szükség esetén állítsuk be ezt a nyelvet (a megfelelő magyar kifejezéseket is igyekeztünk megadni).

Kurzus létrehozása: A jobb felső sarokban látható + jelre kattintunk – Create Class (Kurzus létrehozása). Adjuk meg a kért adatokat (kurzus neve, pl IXB - magyar stb.), majd kattintsunk a Create (Létrehozás) gombra. A fejlécben, a kurzus neve alatt, megjelenik a kurzus kódja. Ezt kell elküldeni a tanulóknak (pl. Facebook csoportba).

Lecke létrehozása: Classwork (Feladatok) fülre kattint a tanár, majd a + Create (Létrehozás) opcióra. Létrehozhat: feladatot, tesztfeladatot, kérdést, anyagot, új témakört. Feladat létrehozásakor megadja a címet (pl. Házi feladat), megadja az utasításokat (pl. Tankönyv, 15. oldal 7. feladat), megszabhatja, hogy a feladat mindenkinek szól, vagy kiválaszthatja azokat a tanulókat, akik meg kell hogy oldják a feladatot. Megadhatja a pontszámot (pl 10), megadhatja a határidőt a naptárra kattintva, beleértve az órát és percet is, amíg be kell küldeni a megoldást ( pl. 2020. márc. 31., 23:59) A + Rubric segítségével megadhatja a pontozást, vagyis a „barem” –et. Végül a Feladat kiosztása gombra kell kattintani a jobb felső sarokban. Ezzel a tanuló megkapja a feladatot (a feladat és a határidő megjelenik a bejelentkezett tanuló falán).

Házi feladatok kiértékelése: A tanár az adott kurzus főoldalán balról látható panelen kiválasztja a kiértékelendő (a tanulók által beadott) házi feladatot, minden tanuló esetén megnyitja a beadott állományt, jegyet adhat (pl. 7) és/vagy privát megjegyzést írhat az adott dolgozattal kapcsolatban. Végül megnyomja a Közzététel gombot. A tanuló ekkor a saját baloldali panelén a View all-ra kattintva megnézheti - csak - a saját jegyét, illetve a tanára privát megjegyzéseit. A tanár szükség esetén ki is javíthatja az adott jegyet (pl. tévedés esetén).

Tanuló bejelentkezése: A tanulónak be kell jelentkeznie egy gmail-os címmel a classroom.google.com oldalra és a jobb felső sarokban látható + jelre kattintva (Create or Join a Class), abban a Join (jelentkezés kurzusra) opciót választja. Első alkalommal be kell írnia a kapott kódot, azzal csatlakozik a megfelelő kurzushoz. Következő alkalmakkor már kód nélkül is látja a falán a kurzusait.

Házi feladat beadása: A Your work (Feladataid) szakaszban a + Add or create ( +Hozzáadás vagy létrehozás) gombra, majd a File menüpontra kattint. Kiválasztja a megoldását tartalmazó állományt, aztán az Upload (Feltöltés) gombra kattint. Ha több állományt kell feltöltsön, megismétli ezeket a lépéseket. Végül a Hand In (Leadás) gombra kattintva küldi el a megoldásait.


Ennél sokkal többet "tud" a Classroom, a további lehetőségeket használat során mindenki felfedezheti...

În atentia publicului

În contextul mãsurilor de prevenire a rãspândirii infectiilor, în perioada 12.03.2020 – ?, se suspendã activitãtile de relatii cu publicul din cadrul Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc. Cererile si petitiile se pot trimite în aceastã perioadã, exclusiv online, la adresa de e-mail office@nmg.ro sau la numãrul de fax: 0267361957. De asemenea, toate audientele programate pentru perioada amintitã vor fi anulate.

Directiunea

KARANTÉN: 2020. III. 12. - ?

A járvány terjedésének megelôzése érdekében a 2020.03.12. – ? idôszakban a Nagy Mózes Elméleti Líceum felfüggeszt mindenféle kapcsolatot a közönséggel. Kérvényeket, petíciókat kizárólag online módon, e-mailen az office@nmg.ro címre, vagy faxon a 0267361957 számra lehet küldeni. A megnevezett idôszakra tervezett fogadások, hivatalos megbeszélések idôpontjait töröljük.

az Igazgatóság