Як надіслати статтю до eNULAUIR

інституційний репозитарію eNULAUIR

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Створити файл

Ключові слова

Кожна публікація має супроводжуватися ключовими словами, які повинні починатися з маленької літери та нового рядка; бажано подавати їх трьома мовами:

Наприклад

судова влада

судді

судова реформа 1864 року

-----------------------------------

судебная власть

судьи

судебная реформа 1864 года

---------------------------------------

judiciary

judges

judicial reform of 1864Кожна публікація має супроводжуватися анотаціями трьома мовами

Наприклад

Анотація повинна бути на мові статті, і за бажанням можна на інших мовах.

Анотація для ТЕЗ за бажанням.

Приклад анотації:

У тезах розкрито проблему формування професійного та незалежного корпусу суддів в судових органах українських губерній Російської імперії за судовою реформою 1864 р. Здійснено порівняльну характеристику якісного складу суддів до і після реформи. Відтворено процедуру формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 р., визначено особливості її реалізації на українських землях.

В тезисах раскрыта проблема формирования профессионального и независимого корпуса судей в судебных органах украинских губерний Российской империи за судебной реформой 1864 г. Дана сравнительная характеристика качественного состава судей до и после реформы. Воспроизведена процедура формирования корпуса судей за судебной реформой 1864 г., определены особенности ее применения на украинских землях.

The thesis discloses the problem of the formation of a professional and independent body of judges in the judiciary of the Ukrainian provinces of the Russian Empire under the judicial reform of 1864. A comparative description of the qualitative composition of judges before and after the reform is carried out. The procedure of formation of the body of judges for the judicial reform in 1864 was restored, features of its realization on the Ukrainian lands were determined.

Вигляд файлу із публікацією у форматі .doc

До кожної публікації мають бути додані файли формату PDF відповідної якості

  • Сторінки, відскановані із роздільною здатністю не менше 300 dpi,

без зайвої інформації

  • Наявний “текстовий шар” із коректним змістом та кодуванням


Як зрозуміти, чи коректно “розпізнано” текст?

Якщо документ має “текстовий шар” ви зможете:

    • виділяти текст

    • здійснювати пошук у документі

    • копіювати та вставляти текст без втрати правильного змісту та кодування

(текст відповідає оригіналу).


Підготовлені матеріали треба надіслати на поштову скриньку, вказавши у темі назву кафедри

dspace@nlu.edu.ua