Rede van Hylpen

een buitenhaven voor Hindeloopen

NIEUW IN HINDELOOPEN.

NY YN HYLPEN

Hindeloopen - Momenteel is zijn de aanlegmogelijkheden voor grotere schepen te beperkt. De aanleg van een nieuwe buitenhaven in het IJsselmeer naast de historische havenkom is de ideale oplossing. Een Rede van Hindeloopen. Deze Rede van Hindeloopen (vroeger ook al bestaand) kan onderdeel uitmaken van een integraal plan voor de IJsselmeerkust waarin ecologische, waterhuis​​houdkundige, maritieme, toeristische potenties verder worden ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Huidige situatie

Gewenste situatie; een Buitenhaven als Rede fan Hylpen