PEDAGOGISCH DIDACTISCH GETUIGSCHRIFT VOOR DOCENTEN (PDG)

MBO Event

Samen met het mbo werkveld verzorgen wij de PDG opleiding voor beroepsbeoefenaars die graag hun kennis, kunde en ervaring willen delen in het mbo als docent mbo, en hun professionaliteit aanvullen met pedagogische en didactische kwaliteiten gelijkwaardig aan het generieke deel van een tweedegraads lerarenopleiding. Het volgende MBO-Event is op 14 mei 2020