กลุ่มแผนงาน

เอกสารใช้ประกอบการอบรมวันที่ 9 ตุลาคม 2561

Download เอกสารใช้ประกอบการอบรมวันที่ 8 ตุลาคม 2561

แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตามที่งานฝ่ายแต่ละฝ่ายได้ให้คณะครูได้กรอกแบบสรุปผลการปฎิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของแต่ละฝ่ายนั้น

ให้คุณครูทำลงใน Word บันทึกข้อมูล ให้เป็นชื่อแล้วตามด้วย ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเรียนปีการศึกษา

เช่น นายกฤษฎิ์ กาบทุม อาคารสถานที่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตัน เพื่อให้สะดวกในการค้นหาข้อมูล

ทั้งนี้ คุณครูสามารถ เข้ามาคลิก Download แบบสรุปผลการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปกรอกได้ตามชื่อไฟล์ด้านล่าง

ชื่อไฟล์ Download แบบสรุปผลการปฎิบัติงาน

ข้อมูลใช้อบรมฝ่ายแผนงาน วันที่ 14 มีนาคม 2561

เอกสาร Download และเอกสารประกอบ ใบงานช่วงปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 2 การจัดทำโครงการงบประจำปี 2561 วิทยากร ครูจีรนันท์ พักนา

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสรุปโครงการ >> Download <<

คู่มือวิธีการส่งไฟล์ สรุปโครงการงบประมาณปี 60 และโครงการงบประมาณปี 61