กลุ่มแผนงาน

ข้อมูลใช้อบรมฝ่ายแผนงาน วันที่ 14 มีนาคม 2561

เอกสาร Download และเอกสารประกอบ ใบงานช่วงปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 2 การจัดทำโครงการงบประจำปี 2561 วิทยากร ครูจีรนันท์ พักนา

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสรุปโครงการ >> Download <<

คู่มือวิธีการส่งไฟล์ สรุปโครงการงบประมาณปี 60 และโครงการงบประมาณปี 61