โปรแกรม SketchUp

โปรแกรมSketch up เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สามารถสร้างงาน 3 มิติหรือที่เรียกกันว่า 3D ในส่วนของการสร้างงาน Sketch up ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ดึงขึ้น หรือดันลง ก็เกิดเป็นรูปร่างแล้ว สามารถใส่สีหรือลวดลายของชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ ดูผลงานจากวิดีโอและภาพแล้ว นักเรียนอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมคะ " เริ่มศึกษาบทเรียนที่ 1 ได้เลย

ตัวอย่างชิ้นงานการออกแบบกราฟฟิก 3D

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=XAmgQj6iVAQ

2.https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6rKwwfMOmLI

โปรแกรม Google Sketchup เป็นโปรแกรมออกแบบจาก Google ที่สามารถสร้างโมเดลอาคาร สิ่งก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยง่ายต่อการใช้งานทำให้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทุกคน โดยเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วโดยสร้างคำสั่งให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานว่ากำลังทำอะไรอยู่และผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่งต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องคลิกหรือเปลี่ยนการทำงาน

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

เครื่องมือชุด getting started ที่ใช้งานในการสร้างโมเดลง่ายๆ

ส่วนประกอบของโปรแกรม Google Sketchup

การเปิดโปรแกรม Google Sketchup ครั้งแรก เราจะพบกับหน้าตาของโปรแกรมโดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้

Title Bar (แถบไตเติล)

แถบสำหรับแสดงชื่อไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น โดยในการเปิดโปรแกรมหรือสร้างงานขึ้นมาใหม่ ชื่อไฟล์บนแถบไตเติ้ลจะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการบันทึกและตั้งชื่อไฟล์

Menu Bar (แถบเมนู) แถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆในการทำงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 8 หมวดด้วยกันดังนี้

1. File: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดการกับไฟล์งานเช่น การสร้างไฟล์งาน เปิดไฟล์งาน การบันทึก การนำเข้า/ส่งออก การสั่งพิมพ์ เป็นต้น

2. Edit: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับปรับแต่งแก้ไขเช่น การคัดลอก ลบ ซ่อน/แสดงวัตถุ สร้าง Group/Component

3. View: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของพื้นที่ทำงานเช่น ซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ เส้นไกด์ แกนอ้างอิง เงา หมอก การ แสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข Group/Component เป็นต้น

4. Camera: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของมุมมองในการทำงานเช่น การหมุน เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น

5. Draw: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการวาดรูปทรงเช่น กาววาดเส้นตรง โค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม

6. Tools: เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการทำงานเช่น Push/Pull การหมุน/ย้ายวัตถุ การสร้างตัวอักษรสามมิติ การวัดขนาด เป็นต้น

7. Window: เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเรียกแสดงหน้าต่างหรือไดอะล็อกบอกซ์ขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมในการทำงานและปรับแต่งค่าต่างๆของโปรแกรม

8. Help: เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะนำการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการลงทะเบียนและการตรวจสอบการอัพเดต

Toolbars (แถบเครื่องมือ)

แถบสำหรับรวบรวมเครื่องมือต่างๆในการทำงาน โดยในขั้นต้นโปรแกรมจะกำหนดแถบเครื่องมือมาให้กลุ่มเดียว (จาก 20 กลุ่ม) คือ Getting Start ซึ่งในการทำงานจริงเครื่องมือเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการทำงาน เราสามารถที่จะเรียกแสดงแถบเครื่องมือกลุ่มต่างๆได้จากเมนู View > Toolbars แล้วเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการ โดยแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่หน้าคำสั่ง