แบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1 - 3

ให้นักเรียนใช้เมาส์เลือกคลิปแบบฝึกทักษาภาษาอังกฤษได้ตามที่นักเรียนต้องการศึกษาค่ะ

หลังจากที่นักเรียนได้เลือกศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามความพึ่งพอใจในการศึกษาแบบฝึกแต่ละเล่มด้วยนะค่ะ ด้วยให้นักเรียนเลือกทีี่แบบสอบถามความพึ่งพอใจ