முகப்பு

பல ஆண்டுகளாக செவ்வாய் கோளை விண்வெளியாளர்கள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர். அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா 2020 ஆம் ஆண்டு மனிதர்களை செவ்வாய் கோளில் குடியமர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.

சாளரங்களைக் (window) கடந்து அறைக்குள் செல்லும் சூரியக்கதிர் குளிர் காலங்களில் இதமாக இருந்தாலும் வெயில் காலங்களில் வெப்பத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தும். இதற்கு தீர்வாக புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள் தன் ஒளி ஊடுருவு திறனை தானே மாற்றிக்கொள்கிறது.