Ondersteuners

Het team-Zuid telt 100 personeelsleden en is samengesteld uit ondersteuners met ervaring uit verschillende disciplines.

logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, schoolpedagogen, leerkrachten kleuteronderwijs

leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs