Wat

Ondersteuningsnetwerk zuid biedt professionele ondersteuning voor leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag

Type basisaanbod:

leerlingen met een leerstoornis en/of leerachterstand

Type 2:

leerlingen met een verstandelijke beperking

Type 3:

leerlingen met emotionele problemen en/of gedragsproblemen

Type 9:

leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS)

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02.