HSE Network

Tervetuloa HSE Network -sivustolle

HSE Network on Kilpilahdessa toimivien yritysten ja Naantalin terminaalin sekä palveluntoimittajien yhteinen sivusto, joka tukee yhteisiä turvallisuustavoitteita ja eri organisaatioiden välistä turvallisuusyhteistyötä. 

Yritykset Kilpilahdessa

Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus sijaitsee Porvoon Kilpilahdessa. Kilpilahden yritysalueella toimii yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi, ja tuotannollisesta toiminnasta vastaa tällä hetkellä yhdeksän eri yritystä.

Kilpilahden alueesta ja alueella toimivista yrityksistä saa tietoa kilpilahti.fi-sivustolta.

Alueella vierailu ja työskentely 

Liikkuminen Kilpilahden yritysalueella on aina luvanvaraista ja edellyttää kulkulupaa. Tuotantoalueella työskentelyyn oikeuttavan kulkuluvan saannin ehtona on erityisen turvallisuuskoulutuksen ja -tentin läpäiseminen. Kulkuluvalliset henkilökortit luovutetaan Kilpilahden lupatoimistosta. 

Kilpilahden yritysalueen kartta 

Käyttäjätunnusten tilaaminen

Kirjautuminen HSE Network -sivustolle edellyttää käyttäjätunnuksia, joita  voi tilata osoitteesta: hsenetwork@neste.com ja tunnusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

Etunimi | Sukunimi | Sähköpostiosoite | Yritys | Puhelinnumero sekä sen yrityksen yhteyshenkilö, jonka alueella työskentelette, esimerkiksi Neste, Borealis, Aurora. 

Kirjautumisongelmat ja salasanan vaihto:

Ongelmatilanteissa ja salasana-asioissa auttaa servicedesk@neste.com /puh: +358 10 458 5252

Suomenkielinen ohje 2-vaiheisen tunnistuksen käyttöönottoon

Saatko 404-virheilmoituksen yrittäessäsi kirjautua sisään sivustolle? Katso Ohjeet

Welcome to the HSE Network site

HSE Network is a  common website of Naantali terminal and the companies and service suppliers operating in Kilpilahti business area. The HSE Network supports common safety objectives and safety cooperation between the different organizations. 

Companies in Kilpilahti

The largest oil refining and chemical industry cluster in the Nordic countries is located in Kilpilahti, Porvoo, Finland. The area houses nine different companies that form a unified production chain from crude oil to plastics. 

You can find more information about the companies operating in Kilpilahti area on the address kilpilahti.fi/

Visit and working in the area

Passage to Kilpilahti business area is always subject to authorization and requires a valid access pass. You have to pass a special safety training and test set by the client companies in order to get a working permit for the production area The access permit ID cards are handed over from the Access Permit Office in Kilpilahti.

Kilpilahti business area map 

How to get usernames

Logging into the HSE Network network requires usernames. Usernames can be ordered on: hsenetwork@neste.com and the following details are required: 

First name | Surname | Email address | Company | Phone number and name of the contact person in the client /host organization. 

Login problems and password change: 

If you're experiencing login issues, please contact servicedesk@neste.com or call +358 10 458 5252

Instructions how to turn on 2-step verification

Are you receiving a 404 error when trying to access the site? Check out Instructions