ครูไพฑูรย์ นพกาศ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

โทร 089-9603148 mail : krupaitoon@ncw.ac.th

ทางเลือกใหม่แห่งการเรียนรู้ กับครูไพฑูรย์ นพกาศ

เช็คเวลาเรียน

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.3

เอกสารภานใน รร.หนองฉางวิทยา

เวรวันพุธ

บริหารทั่วไป

การใช้ mail

โรงเรียนหนองฉางวิทยา