ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน / คลังภาพ

      วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖                   โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2566  

     วันที่  ๑๒ สิงหาคม   ๒๕๖๖              โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  เข้าร่วมปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับบวร  ในชุมชนหนองบัวบาน  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สร้างความสามัคคี ระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน  

          วัน พฤหัสบดี   ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๖   โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา                                    นำโดย  นายพงศธร โต๊ะงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  นายวรปรัชญ์  ยินดี    รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวที ต่อบูรพาจารย์  และรำลึกในพระคุณครู เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักเรียน                      ณ หอประชุมโรงเรียน  วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นอักขระ

 สมบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และแสดงออกถึงความรักในความเป็นชาติไทยของเยาวชน


วันที่  ๓๐ มกราคม  -  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ 

        วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีศินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล   ณ  โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา


เว็ปไซต์ที่สำคัญ

ติดต่อเรา 

อบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย ปัญหาต่างๆ  

แผนที่โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา