Интердисциплинарен проект "Възрожденския дух и предприемачество на българина"