ระเบียบกลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์เเละวิธีการเลื่อนตำเเหน่งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละตำเเหน่งประเภทวิชาการ 

ประกาศ การย้าย 1-2566.pdf
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แก้ไขรายละเอียดองค์ประก.pdf
ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียด องค์ประกอบ ตั.pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา