สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 02-591-1301-4 

โทรสาร 02-591-1305