Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

👨 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา พวงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวรวงษ์ สระคูพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวัลยา ไชยเบ้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิภาวดี รัตนพลแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัพวิชญ์ อุทัยดา
นักจิตวิทยา

นางอัจฉรา คำแสงดี
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวดารณี นุชิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูมินทร์ อนุอัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

การดำเนินงานกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน

📖 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

📌 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📖 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

💻 คู่มือการให้บริการ

แบบพิมพ์.pdf

การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

แบบพิมพ์ (1).pdf

การจัดเก็บเงินบำรุงลูกเสือ

ขออนุญาตพานร(2).pdf

การขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

🏠 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

📢 ช่องทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

🚩 ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

🚩 เลขที่ : 113/4 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
📞
โทรศัพท์ : 042-312867 📠 Fax : 042-311660 ✉️ Email : promote.nb1@gmail.com