งบประมาณ

โรงเรียนประชารัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/เเจ้งหนังสือราชการ

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประชารัฐ รุ่น1-3