รายงานผลการดำเนินงาน2561.pdf
รายงานผลประจำปี 2560.pdf
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เลขที่113/4 หมู่ที่2 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร 042-312659 โทรสาร 042-311660 website: www.nb1.go.thAdmin: จีรนันท์ บุตรคำโชติ 081-3691918 อีเมล: admin@nb1.go.th Twitter: @nblp1official Youtube: nb1chanel