โรงเรียนคุณภาพ


ส่งงานจัดตั้งงบ 2566 โรงเรียนคุณภาพ

ลิงค์ส่งงาน จัดตั้งงบ 2566 - 35โรงเรียน

ตรวจสอบการส่งงาน จัดตั้งงบ 2566

ส่งเอกสารจัดตั้งงบประมาณ 2566 โรงเรียนคุณภาพ (การตอบกลับ)

Report ITA 2563

รูปเล่ม NB1 ITA School Online 2563 (Master).pdf

ผลการประเมิน ITA school 2563

Score Master รวม + แยก.xlsx

Website โรงเรียน

ตรวจสอบ OIT

ข่าวประชาสัมพันธ์/เเจ้งหนังสือราชการ

ขอความกรุณาส่งเป็นไฟล์excel / word / pdf ให้ครบเลยนะคะ

ตรวจสอบการส่งงาน รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 2564--->>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ คลิกมุมขวาบน

เเจ้งจัดสรร ร.ร..pdf

ตรวจสอบการส่งงาน ประมาณราคา/ ราคากลางสิ่งก่อสร้าง2564

ส่ง รายการประมาณราคา/ราคากลางสิ่งก่อสร้าง 2564 (การตอบกลับ)

ตรวจสอบการส่งงาน ครุภัณฑ์ 2564

ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ 2564 (การตอบกลับ)

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (37 โรงเรียน)