ประชาพิจารณ์ รายการ IC1

ประกาศประชาพิจารณ์ IC1.pdf

ประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ 19 รายการ

0. แจ้ง ประชาพิจารณ์ ร่าง ราคากลางครุภัณฑ์2562 1-19.pdf

ประชาพิจารณ์ รายการDLTV

ประชาพิจารณ์ ร่าง ราคากลาDLTV2562 01.03.2562.pdf

ประชาพิจารณ์ รายการแอคทีฟบอร์ด

ประกาศ ประชาพิจารณ์3อย่าง.pdf

ประชาพิจารณ์ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)

ประชาพิจารณ์ HD.pdf

ประชาพิจารณ์ 7 รายการ

ประกาศร่างราคากลางโต๊ เก้าอี้ ห้องประชุม.pdf

ประชาพิจารณ์ รายการDLIT

ประชาพิจารณ์ DLIT.pdf

ประชาพิจารณ์ กล้องติดรถยนต์ ไมโครโฟน แบบไร้สาย/แบบหนีบ และเครื่องขัดรองเท้า

ประกาศ ประชาพิจารณ์3อย่าง.pdf

ประชาพิจารณ์ รายการเครื่องปรับอากาศ

ประชาพิจารณ์ รายการ CC1

ประชาพิจารณ์เเอร์.pdf
ประชาพิจารณ์ CC1.pdf