ข้อมูลพื้นฐาน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 201 โรง

-แยกเป็นโรงเรียน 196 โรง/5 สาขา

-โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 151 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 50 โรง

-มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 24,752 คน มีห้องเรียนจำนวน 1,804 ห้องเรียน

-มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 127 โรง

-มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์เครือข่าย

-มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,477 คน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ข้อมูลโรงเรียน/พื้นที่/ที่ตั้ง)

ข้อมูลนักเรียน/โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

2.จำนวนนักเรียน ชั้น เพศ ณ 10 มิย. 65 (1.2565) แก้ไข 19.7.65.xls

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต1