Nyheter


Mobilitet i Nordland

På expo i november var over 30 personer fra Nordland samlet og i kjølvann av dette kom godt samarbeid

Bodø er i gang med et pilotprosjekt og Nordland fylkeskommune ser på løsninger som kan gange hele Nordland og Mikael jobber videre for å se på mulige samarbeid. På tre ulike workshops i Narvik kom det flere ideer om smartere transport både for de som jobber i kommunen og innbyggere.

Les mer om Nordland fylkeskommuns prosjekt Smartere Transport Bodø HER

Vi handler lokalt for å møte globale utfordringer

HER kan du ta vår anonyme undersøkelse og svare på hvilke tre bærekraftsmål du mener er viktigst

Vi ønsker at alle innbyggere i nye Narvik kommune skal føle et eierskap til målene, og se viktigheten av lokal innsats for å bidra til god og varig utvikling av Narvik kommune.

Mer informasjon om arbeidet i Nye Narvik HER

Narvik på Smart City Expo i Barcelona med ca 25.000 besøkende

Over 30 personer fra Nordland møtte 146 land som viste fram mer enn tusen ulike digitale, bærekraftige eller smarte produkter og innovasjoner. Marianne Thomassen fra Narvik kommune og Ann-Hege Lund fra Futurum presenterte Smart Narvik. Leder i Narvikregionen næringsforening, lokale næringsaktører var med og Mikael Af Ekenstam fra Smart Innovation Norways var vert på rundbord diskusjon om hydrogen-hub i Narvik. Spennende nasjonale og internasjonale kontakter og muligheter følges opp fremover.