Nyheter

Smart Narvik: med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne

bærekraftige og nyskapende løsninger, slik at kommunen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.


Narvik havn, Nordkraft og Narvik kommunes Smart Narvik program inngår samarbeid om Smart prosjekter.

Smart Innovation Norway Arctic kontor etableres i Narvik

Oppretter eget kontor for «Smart Narvik»

Narvik kommune vil lede an i det grønne skiftet i nord – og inngår i et innovasjonssamarbeid kalt «Smart Narvik». Neste steg kan være etablering av et hovedkontor i Narvik for tilsvarende satsing i Nordområdene; «Smart Arctic Network». Det skriver kommunen selv i en pressemelding.

– Alle må og skal bidra til det grønne skiftet. En kommune som vår, med et sterkt teknologi-, universitets-, kraft- og logistikkmiljø midt i Nord-Norge, har gode forutsetninger for å ta en posisjon i nord, sier ordfører Rune Edvardsen.

Kommune, havn og kraft Bystyret i Narvik har pekt ut retningen ved å vedta smart by-satsing. Konkret mål i den satsingen er 100 nye jobber, 100 effektiviseringer og 100 millioner kroner tilført i nye prosjektmidler til formålet. Ordføreren sier seg svært glad for et godt samarbeid med Smart Innovation Norway - og glad for engasjement lokalt og ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Det er i første omgang Narvik kommune, dets foretak Narvik Havn og kraftselskapet Nordkraft, der kommunen er hovedaksjonær, som går sammen med Smart Innovation Norway i det nye forsknings- og utviklingssamarbeidet.

I den forbindelse opprettes det et felles Narvik-kontor for dette. Samarbeidet har fått navnet Smart Narvik.

Gjennom det nye kontoret skal samarbeidet koordineres mellom aktørene og fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvikregionen.

– Det er utrolig spennende at tre av de store aktørene i regionen går sammen om det grønne skiftet med oss, spesielt at vi har med oss et energiselskap som kan understøtte viktige infrastruktursatsinger. For det betyr at vi kan bygge noe større sammen, sier Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

– I tillegg er Narvik en viktig by for industrien, med import og eksport av fisk og jernmalm. Narvik Havn har her en veldig sentral rolle som logistikknutepunkt for store mengder gods som går nord-sør og øst-vest, påpeker Ulrika Holmgren.

Nordkrafts konsernsjef Eirik Frantzen mener denne etableringen vil styrke selskapet sitt bidrag til elektrifiseringen av samfunnet.

– Gjennom at Nordkraft kan legge til rette for transportsektoren, ny og eksisterende industri og annet økende forbruk av strøm, sier Eirik Frantzen.

– Det går hånd i hanske med vårt mål om å bruke kraftoverskuddet vårt lokalt i stedet for å sende det ut av landsdelen.

Smart Innovation Norway har også nyttig kompetanse på smart drift av strømnettet og fornybar energi-løsninger med IT. Forsterker Smart City-posisjonen Smart Innovation Norway har lenge har sett på mulighetene for å etablere et kontor i NordNorge. Smarte Byer & Samfunn-avdelingen er nå godt etablert i Norge, og har som strategi å bli ledende innenfor feltet i Norden.

– Smarte byer og samfunn initiativene handler ofte om byer, samfunn og kommuner. Tematikken passer også veldig godt i en havn, særlig i lys av den demografien vårt land har med en lang, kronglete kyst, og vi vil bidra til det grønne skiftet også her, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Som del av det nye samarbeidet i Narvik og satsingen i Nord-Norge, vil Smart Innovation Norway utlyse en nyopprettet stilling som seniorrådgiver. Denne personen skal ha hovedbase ved Narvik-kontoret, og vil kunne spille på de store ressursene til Smart Innovation Norway i Østfold. Kontoret i Narvik blir det første i Nord-Norge.

27 forslag til bærekraftig utvikling i Narvik sentrum

Narvik kommune ansetter robot for å svare på dine spørsmål.

Det nye roboten har fått navnet KF Chat. Foto: Per Jakobsen, IT ansvarlig, Narvik kommune.