Kontakt

Mikael Af Ekenstam

Seniorrådgiver

Smart Innovation Norway

mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com

Tlf 906 30 082

Marianne Thomassen

Prosjektleder / strategi

Narvik kommune

marianne.thomassen@narvik.kommune.no

Tlf 455 14 13 7

INFO FRA SMART INNOVATION NORWAY


PROSJEKTER I NARVIK HAVN


PROSJEKTER HOS NORDKRAFT


NYE PROSJEKTER HOS NARVIK KOMMUNE


Organisering

Eier: Rådmann i Narvik kommune. Gjennomføring: Sektor for areal- og samfunnsutvikling i samarbeid med IKT og innleide konsulenter og øvrig nettverk.

Treårig kontrakt for gjennomføring av prosjekter og prosess igangsatt med Smart Innovation Norway. Kontaktperson; Seniorrådgiver mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com Tlf 90 63 00 82


Kontaktperson: Narvik kommune: Marianne Thomassen marianne.thomassen@narvik.kommune.no Tlf 45 51 41 37


Ansvarlige for arbeidet i hovedområdene:

 • Helse: Harald Nils Karlsen
 • Mobilitet: Marianne Dobak Kvernsjø /Lars Normann Andersen
 • Digitalisering og innovasjon: Per Jakobsen
 • Bygg: Sondre Sletteng
 • Energi: Sverre Mogstad
 • Reiseliv: Ann-Hege Lund

Andre arbeidsområder:

 • Medvirkning: Marianne Dobak Kvensjø
 • Åpne data: Per Jakobsen
 • Bærekraft og miljø: Cathrine Kristoffersen

Andre vi samarbeider med

Innovasjon og metode

Kvadruppel helix med fokus på samarbeid mellom innbyggere, næring, mydnigheter og forskning/undervisning.

Vi bruker som grunnlag for arbeidet Nasjonalt veikart for Smarte Byer.

Samskaping på Smart city workshop på UIT i 2017 med aktører fra kommune, næringsliv, studenter og fou, etter kvadruppel helix modell.

Kommune 3.0

Samarbeid nasjonalt

Deling og rause samarbeid er overskrift i 4 nasjonale nettverk, og arbeid som Smart Narvik deltar .

Smart Innovation Norway har eget kontor i Narvik

Internasjonale relasjoner

 • Smart Narvik er med i arbeidsgruppen som representant for kommuner i Smart Arctic Network
 • Oasc medlem

Sammen skal vi:

1. Gi bedre løsninger til innbyggerene

2. Ha en innovasjon for hvert av satsingsområdene i løpet av 2020

3. Ha 100 effektiviseringer og sparetiltak, få tilsøkt 100 mill., skape 100 arbeidsplasser og 100 positive omtaler

Medvirkning

Workshop 24 oktober 2019 tar sikte på mer enn 200 deltakere !

Workshop med 700 barn og unge med fokus på innovasjon, velferd, smart bytvikling, miljø og bærekraft .

3 Smart Narvik, workshops med kommune og andre aktører.

Smart Innovation Norway kjører workshops og kickoff høst 2019

Samskaping

Smarte løsninger krever godt samarbeid mot målet. Vi ser på behovene, ulike løsninger, snakker med flere inolverte og beveger oss i retning av kontinuerlig utvikling og læring. Sammen skal vi gjøre dette:


   • Workshops for å få fram gode ideer og prosjekter
   • Kontinuerlig prosjekt evaluering og igangsetting av ideer som ligger i kommunens idebase
   • Smart Innovation Norway iverksetter prosjekter for Nordkraft, Narvik havn og Narvik kommune


   • Møter med FOU miljøene og nettverk
   • FOU kontrakter og Innovative offentlige anskaffelser
    • Kurs avholdt for kommunen for å ta ibruk offentlige anskaffelser
    • Når kommunen har satt igang prosessen, kjøres kurs for næringslivet
   • Planlegge og gjennomføre søknader sammen med andre
   • Magasin Smart Narvik i samarbeid med Fremoverlab
   • Youtube kanal - Smart Narvik i regi av Narvik kommune
   • Hackaton UIT og eventuelt sammen med andre universitet , her eksempel fra Miljøhack i Stavanger
   • Være positive til alle som ønsker til å igangstarte smarte og bærekraftige prosjekter
   • Støttespiller til ulike aktører som søker midler til utviklingsprosjekter