PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLERLes om hvordan Narvik kommune håndterer personvern og bruker informasjonskapsler.

Vi vil på denne nettsiden presentere ønsker og behov fra innbyggerne og andre med smarte løsninger som er innovative og / eller bærekraftige

  • Fra ungdommens kulturmønstring
  • Fra workshop
  • Fra innsendte forslag
  • Fra samling i næringslivet
  • Fra politikere

Svar undersøkelsen over:

---

Mitt forslag er at SMARTNARVIK diskuterer følgende: Fra filmen SMART CITIES - MY CITY IN THE FUTURE. Sitat:

"I think all that we are wearing and have around us will communicate - everything will fit together" OG

"Our things will watch over us so we don't get injured."

WHO har klassifisert elektromagnetisk stråling som mulig kreftfremkallende. Frankrike har ved lov satt restriksjoner for eksponering for elektromagnetiske felt for barn i barnehager og barneskoler, og på offentlige steder. I Europa og i verden skiller Norge seg ut ved å ha meget høye grenseverdier på elektromagnetisk stråling sammenlignet med andre land. Hvorfor er det slik at vi i Norge og i lille Narvik skal være prøvekaniner i et prosjekt som på kort og lang sikt kan være skadelig for den helsen vår, på gruppe og individ nivå?

Hvorfor brukes ikke føre var prinsippet for å hindre spredningen av "smarte" installasjoner?

Vet ikke SmartNarvik om disse problemstillingene, eller velger man å legge dem til side for fremskrittets, og økonomiske imperativers skyld?

Hva om alle tingene som skal kommunisere med hverandre for å passe på oss slik at vi ikke blir syke, nettopp er de tingene som er sykdoms-fremkallende over tid? I sin bok Vitenskapen Og Fornuften argumenterer Georg Henrik Von Wright at teknologisk utvikling ofte mangler legitimitet, og blir et mål i seg selv.

Dette paradokset blir neppe mer tydelig enn når man fremmer en utvikling som har potensiale for å være skadelig for mennesket, deg og meg, nå og i fremtiden. En slik fremmedgjøring av grunnleggende verdier står i kontrast til all logikk, og å omtale prosjektet som "SMART" oppfattes som forvirrende på et grunnleggende menneskelig nivå. En tilbakemelding på hva SMARTNARVIK mener og tenker om ovennevnte er ønskelig.

--

FÅ SOLCELLER, VINDTURBINER OG SMART ENERGI PÅ SAMTLIGE AV KOMMUNENS BYGG SOM EN PILOTTEST PÅ HVOR MYE ENERGI EN KOMMUNE KAN PRODUSERE !

--

Måle antall gående, på ski, sykkel etc på utvalgte steder i Nye Narvik for å se om det blir endring før og etter smart city

--

en egen innloggingsside hvor all min informasjon er samlet: eiendomsskatt, grunnlag kommunale gebyr, min renovasjon, sfo, hjemmesykepleie - og hvor jeg kan ha dialog med de forskjellige etater i kommunen.

---

Smart å lage naturlige forbindelser mellom gammel og ung. Barneskoleelever og/eller andre besøker eldrehjem/asylmottak..gjør lekser og spiller spill i skoletiden? Smart å trives:)

--

Smart helse: Involvert - Helse - IT - HR - Studentoppgave ? Konkurranse alle i narvik kommune med å gå til jobb alternativ ski, gå, bil, sykkel, tog, fly, buss, båt, spark, trillebår, rulleski, skateboard ... hvordan føler du deg idag _ god form - godt humør - trøtt - dårlig form etc. Data registreres. Måles mot fravær, helse etc. Alle får en mail hver dag kl 0600 ev. logges på skjerm å trykke på ved inngangen til alle kommunale arbeidsplasser (som etter fly sikkerhetskontrol)

--

Sette opp en elektronisk tavle i Bjerkvik og andre steder hvor bussinfo kommer i sann tid. Hvor man kan se hvor langt unna bussen er eller om den er forsinket. Slik det er i dag er det ingen mulighet ti å vite om bussen er forsinka eller innstilt.

--

Bygge billige og bærekraftige leiligheter i Bjerkvik for enslige personer med en inntekt.

--

Mitt daglige arbeid er på Ankenes bo og servicesenter, der ligger vi langt etter når det gjelder løsninger med it og omsorgsteknologi, samt løsninger i bygg - ytterdør - de ansatte må ringe på for å komme inn når de skal på jobb ( og de ansatte som er på jobb må bruke tid på å åpne døra for de som skal på jobb) - løsning : kodelås/brikke, samt sensordører da vareleveranser, rullestolbrukere og båretransporter krever at noe eller noen holder døra for de. - ipad bruk for beboere (forbedringspotensiale) for vask/renhold, kjøkken m.m -smartelefoner for dagligegjøremål - slike "gå/sykle på tur skjermer i kjent eller valgfritt miljø" - registrering på alle beboerrom for søvn/hvile, fall, temperatur, klokkestyrt lys, (litt slik det er på hotell) - flere løsninger på medisiner (her har verden kommet langt, mens vi legger dosetter for hand og bruker permer) - bedre løsninger for bruk av lyd og bilde ( inkludert musikk, film, undervisningsfilmer) -samt sykesignal anlegg ( som det jobbes med?) Er det forslag som dette som ønskes??

--

Det er smart å være smart..

--

Oppgave for UIT Narvik: Smart kontinuerlig læring: HR og IT Lag et spill, (gamifisering) med info til de som starter ny jobb i Narvik kommune. Level 1. Dette MÅ du kunne før du begynner. Level 2. Dette BØR du kunne når du begynner. Level 3. Ekspert .. for de som kan veldig mye Gamifisering for ledere: Level 1 leder : MÅ kunne som leder (regler.. ) Level 2. Dette BØR du kunne som leder. Level 3. Ekspert om du kan alt dette om ledelse Skalerbart til hele Norge med små endringer ... Etter test internt, kan man videre utvikle. Eventuelt ta det til nye områder:

--Smart Narvik koordinator Marianne Thomassen Tlf: 45 51 41 37 marianne.thomassen@narvik.kommune.no

Inspirasjon

Smart Narvik: Med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og nyskapende løsninger slik at kommunen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.