Foto Jan-Arne Pettersen


Smart reiseliv

Innbyggerne i Nye Narvik trenger gode opplevelser i nærmiljøet.

Vi ønsker å gjøre byen attraktiv for Narviks innbyggere og tiltrekke oss mer folk.

For å oppnå dette ønsker vi å legge til rette for bærekraftige, innovative og verdiskapende tiltak som sikrer innbyggernes behov.

Reiseliv er et av satsingsområdene til Narvik kommune, både i den overordnede planen Strategisk Næringsplan for Ofoten og Handlingsplan for Narvik kommune. Derfor skal vi jobbe med Smart Reiseliv som et av fem satsingsområder i Smart Narvik.

Teknologi den raske teknologiske utviklingen innenfor teknologi gjør at samfunnet og organisasjoner blir introdusert for smarte løsninger. Konseptet smarte turist-destinasjoner kommer fra utviklingen av smarte byer og samfunn og understøtter den strategiske satsingen med bærekraftig byutvikling og innovasjon i Narvik kommune. Smart teknologi skaper nye muligheter for å få bedre tjenester for innbyggere, mer effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et enormt marked for næringsutvikling.

Verdiskaping i Narvik vil øke ved å tilrettelegge for Smart Reiseliv, gjennom blant annet tettere samarbeid i turistnæringen, digital innovasjon og gjennom økt kjennskap og kunnskap om turisten. Reiseliv er en viktig næring som skaper omsetning og arbeidsplasser.

Bærekraft og miljø Vi styrker turistopplevelsen, vi effektiviserer ressursforvaltningen og øker destinasjonens konkurransedyktighet med vekt på bærekraftige aspekter.

Vi sikter mot verdens mest bærekraftige VM i Alpint i 2027 med bruk av ny teknologi der det er fornuftig.


Smart Reiseliv initiativ

Innbyggerne i Nye Narvik trenger gode opplevelser i nærmiljøet Vi ønsker bærekraftige, innovative og verdiskapende smart initiativer. Reiselivet har også fokus på FNs bærekraftsmål. Vi ønsker smart turisme hele året. Igangsatte og planlagte smarte initiativ:

  1. Narvik jobber for å få Innovasjon Norges merke for bærekraftige reisemål (igangsatt)
  2. Felles fotobank og arrangementskalender (igangsatt)
  3. Smart løsning for fellesgodefinansiering/fellesgoderessurser
  4. Data med lokasjonsbasert informasjon om severdigheter, steder og historie i Narvik
  5. Digital strategi for data, utnyttelse av åpen data i reiseliv
  6. Arctic kids, arctickids.no - aktiviteter for barn
  7. By-kortet
  8. Smart skilting og informasjonssystem
  9. Guide-system via app (IoT, AVR, Beacons, GPS)


Europeisk hovedstad for for smart reiseliv

Etter et nytt initiativ fra EU er to byer plukket ut som «hovedsteder for smart turisme» i 2019: Helsinki og Lyon. Byene har blitt vurdert etter stikkordene bærekraft, tilgjengelighet, digitalisering, kulturarv og kreativitet.


Områder Smart Reiseliv