Mobilitet og logistikk

Smart mobilitet er å transportere mennesker og gods fra et punkt til et annet på nye, innovative og bærekraftige måter.

Det er flere smart prosjekter som handler om elektrifisering, samkjøring, bildeling, autonomiske kjøretøy, IKT, samvirkende systemer, åpne offentlige data, sanntisdata, digitalisering og smarte multimodale transportsystem. I Narvik har vi i arbeidet så langt sett på:

 1. Bypakke Narvik er smart og bærekraftig.
 2. Kan vi få gratis buss for å bli kjent med Nye Narvik ?
 3. Kan vi bruke flere elbiler, elbuss, elsykler, elbiler, eltog, elbåter ?
 4. Oversikt på hvor bussen er akkurat NÅ
 5. Er det mulig å bo og leve i sentrum uten bil? Hva med bilkollektiv?
 6. Hvordan ser logistikk sanntidsdata ut i Narvik og hvordan kan vi ut fra dette øke sikkerheten og lage bedre løsninger
 7. Kan vi få gratis buss i sentrum eller test av selvgående kjøretøy for et mer bærekraftig sentrum?
 8. Kan vi få bedre systemer for parkering og bompenger?
 9. Hva kan vi egentlig bruke all data fra oppkoblede mobiltelefoner til?
 10. Hva kreves for at det skal være mer attraktivt å ta sykkelen istedenfor for bilen?
 11. Hvordan kan vi redusere utslipp i logistikkbyen Narvik?
 12. Hvordan kan vi øke andelen kollektiv- og sykkel transport?
 13. Tilrettelegge for kortreiste funksjoner som reduserer kjøring ?
 14. Skape brukervennlige løsninger, som gir bærekraftige transportsystemer?
 15. Kartlegging av veistandard og mulige smarte og bærekraftige løsninger på kort og lang sikt.
 16. Jobbe med mobilitet i et helhetlig bærekraftig samfunnsperspektiv og tenke regionalt og nasjonalt for å sikre samordning av smart utvikling og mobilitet over kommunegrensene.

I Narvik kommune har vi følgende pr idag innen data på mobilitet:

Smart mobilitet