Smart lab

for

stolte innbyggere

Smart Narvik: Med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og nyskapenede løsninger slik at kommunen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.

Smart living lab

Klima, bærekraft og innovasjon er viktige områder i Narvik kommune. Vi prioriteres medvirkning i ny kommuneplan og det er søkt midler til arbeidet. Vi har flere ideer for innbyggerlab, her er noen av dem

 • Fysisk kommunikasjons kiosk i Nye Narvik (midler søkt)
 • Mobil klimalab (midler søkt)
 • Klima og bærekrafts lab på biblioteket (midler søkt)
 • Medvirkningsaktiviteter (midler søkt)
 • VR, hololens eller mixed reality for å vise byen (midler søkt)
 • Workshops med innbyggere
 • Test av sensorer, ny teknologi og makerspace
 • Foredrag og demonstrasjoner på smarte løsninger fra andre prosjekt, byer, produsenter og leverandører
 • Galleri, utstilling og informasjon om smart piloter
 • Events, kurs og oppdateringer
 • Digitale innbyggere: kurs for barn, voksne og eldre


DIGITAL LAB

Vi vil jobbe aktivt for medvirkning på denne siden. Vi ønsker å høre din mening og at du gir dine innspill HER

 • Digital medvirkning i kommunens kart
 • Informasjon om tjenestedesign
 • Brukerundersøkelser
 • Medvirkning
 • Mulighet for å delta i pilot tester
 • Eksempel fra andre steder, blogg og innlegg
 • Kompetansedeling
 • Konkurranse
 • Nye initiativ