Bygg, energi og miljø

Narvik kommune ved Narvikgården var initiativtaker til Smart City i Narvik og satt bygg og energi særskilt på agendaen. I første workshop i 2017 på UIT kom flere gode forslag. OMT BBL var tilstede og de jobber pr idag i Narvik med 2 boligblokker i OMT BBL som skal få en Smart Building makeover tilpasset arktise områder. Det ble tilsøkt mider fra Enova for å innovere og finne bærekraftige løsninger.

Narvik kommune har en betydelig eiendomsmasse. Smarte bygg handler om automatisering og fleksibilitet for å utnytte teknologi både idag og i fremtiden. Det er ønskelig med energireduksjon, smart arealbruk, bedre brukeropplevelser og komfort. Det har vært arrangert kurs i innovative anskaffelser med gjennomgang av ulike fremtidige prosjekter.

For å skape en positiv utvikling mot bærekraftige bygg i Narvik vil vi jobbe med å redusere fotavtrykk og derfor velge de bærekraftige klimaløsningene der det er mulig både i rehabilitering og nybygg. Det skal også vurderes bruk av ny teknologi som kan gi innbyggerne bedre bygg, tjenester og møte behovene til de som skal bruke bygget.

Ansatte fra Narvik kommune har jobbet med dette i flere workshop og sett på ulike innovasjoner i Narvik innen bygg, energi og miljø og vært innom tema som:

 • Hvordan gjøres kommunens bygg smartere og billigere i drift?
 • Hvor mye kan kommunale bygg produsere av energi
 • Er det smart å bruke Innovative anskaffelser som verktøy
 • Bygg eller områder som ikke er ferdig prosjektert og kan bli smart city prosjekt
 • Beregninger på innsparing i eksisterende bygg
 • Hvordan få mer bærekraftige og miljøvennlige bygg i eksisterende bygningsmasse og fremtidige bygg
 • 3D hule
 • Smart hus lab for testing
 • Papirløse byggeprosesser og byggeplasser hvor kommunale og private tjenester snakker sammen.
 • Tilrettelegge for god brukerdialog/brukerstyring som tilfredsstiller behov og ønsker til beboeren/brukeren.
 • Tenke sirkulærøkonomi og bærekraft i et livssyklusperspektiv og redusere, gjenbruke og gjenvinne.
 • Utvikle bygninger til prosumenter (produsent og konsument) av fornybar energi.
 • Utforme og plassere boliger og bygg for maksimal utnyttelse av naturlige ressurser, som fornybar energi, regnvann og daglys.
 • Piloter og smartby lab aktiviteter for å motivere utbyggere, konsulenter og leverandører til klimavennlig og bærekraftig utbygging av byen