Nettverk og partnere

Smart Narvik: Med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og nyskapende løsninger slik at regionen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.

Raus samskaping

Her workshop med 700 barn og unge med fokus på innovasjon, velferd, smart butvikling, miljø og bærekraft i Narvik sentrum.

Raus kvadruppel helix

Samskaping på Smart city workshop på UIT i 2017 med aktører fra kommune, næringsliv, studenter og fou

Smart Narvik samarbeider med Smart Innovation Norway NCE

Kommune 3.0

Rause samarbeid nasjonalt

Deling og rause samarbeid er overskrift i tre nasjonale nettverk, og arbeid som Smart Narvik deltar i.

Rause internasjonale relasjoner

 • Smart Narvik er med i arbeidsgruppen som representant for kommuner i Smart Arctic Network
 • Oasc medlem

Organisering

Eier: Rådmann i Narvik kommune

Gjennomføring: Sektor for areal- og samfunnsutvikling i samarbeid med IKT

Kontaktperson: Smart city rådgiver: Marianne Thomassen Tlf 45514137 marianne.thomassen@live.no


Ansvarlige for arbeidet i hovedområde:

 • Helse: Harald Nils Karlsen
 • Reiseliv: Ann-Hege Lund
 • Mobilitet: Marianne Dobak Kvernsjø /Lars Normann Andersen
 • Digitalisering og innovasjon: Per Jakobsen
 • Bygg: Sondre Sletteng
 • Energi: Sverre Mogstad

Andre arbeidsområder:

 • Medvirkning: Hilde Degerstrøm
 • Åpne data: Per Jakobsen
 • Bærekraft og miljø: Cathrine Kristoffersen
 • Høy innovasjonsgrad: Bernt Bremdal

Andre vi samarbeider med

 • Narvik kommune innbyggere
 • Kommunale enheter
 • UIT Narvik
 • Futurum
 • NRNF
 • Innovasjon Norge
 • Smart Innovation Norway NCE
 • DOGA
 • Smarte byer Norge

Sammen skal vi:

1. Effektivisere, spare og søke midler

2. Markedsføre bærekraft, innovasjon og digitalisering i Narvik kommune

3. Ha fokus på medvirkning, samarbeid og samskaping i løsningene

4. Sørge for at Smart initiativene, har innovasjon utover det man gjør i dag i kommunen

5. Ha en innovasjon på plass for hvert av satsingsområdene i løpet av 2020


Raus samskaping 2019-2020

Smarte løsninger krever godt samarbeid mot målet. Vi ser på behovene, ulike løsninger, snakker med flere inolverte og beveger oss i retning av kontinuerlig utvikling og læring.

Sammen skal vi gjøre dette:

   • Workshop nr 3. etter kvadruppel helix modell.
   • Analyse av ideene med gruppelederene og
   • Møte med FOU miljøene og kurs i SMART midler i Inn og utland
   • FOU kontrakter og Innovative offentlige anskaffelser
    • Kurs for kommunen i Fou kontrakter neste
    • Kurs innen begge for næringslivet
   • Planlegge og gennomføre søknader sammen med andre (igang) EN PÅ HVERT INNEN 2020
   • Månedlig møte med smart info og innsikt fram til 2027 - Tema: 1. Hva skjer i Narvik 2. Hva skjer andre steder 3. Vise muligheter (kommune, innbyggere, UIT, Fou, næring, grundere, kultur)
   • Magasin Smart Narvik
   • Youtube kanal - Smart Narvik
   • Delta i nettverk og være oppdatert innen smart city
   • Ekstern drahjelp til å få midler fra andre miljø:
    • Smart Arctic Network med Smart Innovation Norway (og Arctic Frontiers) k
    • Hva Nordic edge kan gjøre i Nord, ut fra Narvik
    • Vurdere OAC, Innovasjon Norges partnerskap nettverk, SIN og smartebyernorge.no
   • Planlegge Smart city konferanse til Narvik
   • Lage strategi for 2022 og 2027
   • Iverksette arbeid for utvikling og medvirkning i googlemaps
   • Fokus på prosjekter som er bra for Nye Narvik og få igang initativ som står på egne ben
   • Hackaton UIT og ev andre universitet , her eksempel fra Miljøhack i Stavanger