Andre smart city initiativer

BASE - Smart Arctic Building and energy, OMT BBL og UIT

  • Konferanse om smart løsninger i bygg og energi tilpasset Arktiske områder 100 gjester fra alle 3 nordligste fylker.
  • Pilot med restaurering av bygg fra etterkrigstid
   • Plussenergi bygg
   • Ny miljøvennlig teknologi
   • Smarte løsninger for avfall
   • App for smart påvirkning v/ Sintef