Nyskapende

Smart Narvik: Med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og nyskapende løsninger slik at kommunen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.

Satsingsområdene har utviklingspotensial, passer med kommunale planer, strategisk næringsplan samt nasjonal satsing på bærekraft og digitalisering.

Fra strategi vedtatt av bystyret.

Mål for offentlig tjenesteutvikling, områdeutvikling og grønn næring:

Mål 2020, Ett prosjekt på hvert satsings område

Mål før 2027:

100 forbedringer

100 artikler i media

100 nye arbeidsplasser

100 millioner nok i tilsøkte midler


Kommunen har digital info skjerm både..


For eksempel at Smart Narvik skal:

1. Effektivisere, spare og søke midler

2. Markedsføre bærekraft, innovasjon og digitalisering i Narvik kommune

3. Ha fokus på medvirkning, samarbeid og samskaping i løsningene

4. Sørge for at Smart initiativene, har innovasjon utover det man gjør i dag i kommunen

5. Ha en innovasjon på plass for hvert av satsingsområdene i løpet av 2020