Events

Kurs for å søke midler, dato kommer

Smart innsikt en gang pr md, dato kommer

 • Leverandører pitcher til kommune
 • UIT studenter pitcher smart ideer
 • Smart info fra andre byer
 • Smart info fra leverandører
 • Smart prosjekter presenteres
 • Smart innsikt - professorer etc.
 • Smart kultur i hvert møte.


UTENLANDS: arrangementer world wide: https://smartcity.brussels/agenda-en


NORGE:
Smart Narvik historikk

 • August 2017 smart city workshop på UIT etter kvadruppel helix modell (samarbeid med kommune - Universitet - Næring og med innbyggerdata og innbyggeres behov i fokus)
 • 23. august 2018 minisemminar på Scandic Narvik Fremtidens byer - SMART CITY, med enhetsledere og selskaper Narvik kommune er medeier i, samt andre interesserte.
 • 20. februar 2018 Forstudie, Narvik kommune v/ Narvikgården
 • 1. august 2018 Andre initiativ: smart city løsninger hos feks OMT BBL i samrbeid med UIT Narvik.
 • 7. november 2018, kommune og UIT Info og workshop
 • Orientering i komité for plan og næring 8. november
 • Orientering til fellesnemda 4. desember 2018
 • 18. desember Møte Smarte byer i Norge
 • 21. desember Smart Arctic building and energy i regi av UIT og OMTBBL
 • 21. desember Smarte byer: Bodø v/Nordland Fylkeskommune
 • 16. januar 2019, Nettverksmøte for kommune, UIT og næringslivet
 • 23. januar 2019, Smart Arctic Network etableres i Tromsø med UIT, Smart Innovation Norway NCE og Arctic frontiers sammen med kommuner i Nordland, Troms og Finnmark Referat
 • 30. januar 2019, Kurs i innovative anskaffelser for smart city prosjekter i Narvik kommune
 • 26. februar 2019 kl. 08:00 Internt statusmøte
 • 12. mars 2019 :Smart Narvik info i Næringslivets hus Hva har skjedd så langt, og Smart Narvik Strategi.V/Marianne Thomassen, Narvik kommune 18:15 Hva betyr Smart City-satsing for næringslivet? Innovasjon Norge 18:25 Smart Narvik jobber med fem områder, vi informerer om:
  • Smart helse og velferd. V/tba
  • Smart mobilitet og logistikk. V/tba
  • Smart bygg, energi, klima og miljø. V/tba
  • Smart reiseliv. V/Ann-Hege Lund, Futurum
  • Smart digitalisering i kommunen. V/Per Jakobsen, Narvik kommune
  • Smarte byer og samfunn. v/Thor Moen, Smart Innovation Norway
 • Workshop 15. mars