Denne siden er flyttet til : Siste nytt fra Smart Narvik - Narvik kommune innbyggerportal - Narvik kommune

  • For Smart Narvik er det satt mål om at det innen 2027 skal føre til 100 konkrete forbedringer, 100 millioner i tilført støtte, 100 medieomtaler og 100 nye arbeidsplasser. Det er også et uttalt mål om at det skal gi bedre bolyst for innbyggere.

  • Det er et mål i løpet av 2020 igangsatte minst et prosjekt på hver av områdene i strategien. Områdene er pr idag helse, bygg, energi, mobilitet, offentlig innovasjon og reiseliv.

www.narvik.kommune.no