NYHETER

Skal teste ut fremtidens løsninger for reiseliv og helsetjenester i stort EU-prosjekt Narvik.

Hålogalandsregionen settes nå kraftig på kartet i et forskning- og innovasjons-program i regi av EU.

– AURORAL-prosjektet er, enkelt forklart, at vi skal forsøke å utvikle digitale verktøy hvor vi kan styrke næringsutvikling og samfunnsutvikling i områder som ligger langt unna storbyene. Det sier næringssjef i Narvik kommune og adm. dir. i Futurum AS, Lars Sigurd Eide.

– Her i Norge er vi generelt sett langt fremme innenfor digitalisering, og nettopp derfor har vi de beste forutsetningene for å utvikle bedre løsninger og smartere tjenester for fremtiden. Håpet er at dette både kan bidra til ny næringsutvikling og enda bedre tjenester for innbyggerne, forklarer Eide. Hålogalandsregionen består av både store og små kommuner, med sine bygder og byer. Folketallet varierer også, men felles for regionen er at innbyggerne stort sett har behov for de samme gode tjenestene og tilbudene, uavhengig av folketallet på stedet der man bor.– I Narvik kommune skal vi gjennom prosjektet særlig se på mobilitet i reiselivet, det vil si utfordringer med å komme seg fra A til B. Har du egen bil går det greit, men hvis ikke, hva da? Hvordan er det å være gjest i vår region? Hvordan kan man komme seg rundt i regionen for å besøke våre attraksjoner hvis du hverken er kjent eller disponerer bil?, spør Eide. Det er der digital utvikling kommer inn og man skal i prosjektet utvikle og demonstrere ulike mulige løsninger som både tilreisende og innbyggerne vil kunne ha nytte av. Demonstrasjonsprosjekter innenfor reiseliv og helsetjenester Prosjektet skal demonstrere verdien av digitale verktøy gjennom ulike fysiske demonstrasjonsprosjekter i ulike land i Europa, eller piloter som de også kalles. – Alle pilotene dekker litt ulike samfunnssektorer og den ene piloten i Hålogalandregionen setter søkelys på reiseliv, som er et viktig satsingsområde i regionen. Vi har mange gode attraksjoner litt utenfor allfarvei.

Formålet er å bruke den digitale plattformen som vil utvikles i prosjektet til å linke disse attraksjonene og reiselivsproduktene opp mot gode mobilitetstjenester, forklarer Mikael af Ekenstam fra Smart Innovation Norway. - Vi skal også bruke samme plattform til å bygge digitale reiselivsprodukter og da har vi siktet oss inn mot utvidet virkelighet (AR). Tanken er å styrke eksisterende attraksjoner med AR-produkter der vi for eksempel kan synliggjøre ulike historiske hendelser i området, sier af Ekenstam. Den andre piloten som vil gjennomføres i Hålogalandregionen skal demonstrere hvordan droner kan bidra til bedre helsetjenester og beredskapsløsninger i områder med lange avstander og krevende geografi.–

For mer informasjon, ta kontakt med: mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com

Nå er Narvik kommune med i sitt første større EU prosjekt !

Narvik kommune har fått innpass i Horizon 2020-programmet, sammen med 25 partnere fra 10 land. Deltagerne skal teste ut ulike fremtidsrettede løsninger som kan bidra til å løse mange av de utfordringene som distriktene i Europa har.

Dette prosjektet samsvarer
svært godt med
intensjonen til
Hålogalandsrådet om å
samle kommunene i
regionen rundt saker som
kan skape vekst og
utvikling.

Derfor gleder vi
oss til å følge med på
prosjektet og håper på
mange konkrete resultater,
sier Rune Edvardsen, leder
av Hålogalandsrådet og
ordfører i Narvik kommune.
I tillegg til Narvik kommune
og Smart Innovation
Norway er Narvikselskapet
Hafenstrom og
forskningsinstituttet
SINTEF Nord med som
norske partnere i
AURORAL-prosjektet.
Prosjektet er en del av
Smart Narvik, som er et
samarbeid mellom
kommunen, Narvik Havn,
Nordkraft og Smart
Innovation Norway. Smart
Narvik er en satsing der
man skal finne
bærekraftige og innovative
løsninger som gjør Narvik
til et bedre sted å bo og
jobbe i.


Smart lærer som jobber med digitalisering i skolen

Renate Nystad er IKT veileder og lærer på Beisfjord skole i Narvik.


Hun deltar i webinar for å fortelle om hvordan Narvik klarte å være tilstede for alle elever online fra dag EN, når skolene ble Koronastengt. Det digitale samarbeidet skjedde sammen med både lærere, IKT team hos kommunen, foreldre, andre medhjelpere og ikke minst barna ! Dette er nå tema i webinaret som er i regi Google og Wizkids.

Flere av lærerne i Narvik er svært opptatt av gode digitale løsninger.

"Google tok kontakt med oss for å høre hvordan vi gjorde det.."

Google kontaktet Narvik kommune og ønsket å få vite hvordan vi kom i gang så effektivt med samtlige studenter.

Narvik kommune var etablert med samme systemløsning på alle nivåer og både kommunens lærere og elever kunne bruke verktøyene til en viss grad på forhånd, sier Viggo Fedreheim fra IKT avdelingen i kommunen. Datamaskiner var allerede ute på de fleste steder. Med en nylig sammenslått kommune manglet det noen og det ble jobbet iherdig straks man så at skolene kunne stenge for å få kjøpt opp et lager av Chromebooks slik at absolutt alle elever og lærere kunne være online med skole den første dagen det var Korona stengt.

Webinar om rask tilpasning til digitale verktøy i skolen

Følg med på dette webinaret om du vil ha tips fra Google, leverandør, en lærer og IKT enhetens mann.

Her kan du se hvordan Google, Wizkids og Narvik kommune får barn raskt igang med digital undervisning i god samskaping med lærere, IKT team, foreldre og andre medhjelpere.

Selve webinaret som tar opp temaet er i regi av Wizkids. Følg webinaret

23. september kl 14:30

Mobilitet i Nordland

På expo i november var over 30 personer fra Nordland samlet og i kjølvann av dette kom godt samarbeid

Bodø er i gang med et pilotprosjekt og Nordland fylkeskommune ser på løsninger som kan gange hele Nordland og Mikael jobber videre for å se på mulige samarbeid. På tre ulike workshops i Narvik kom det flere ideer om smartere transport både for de som jobber i kommunen og innbyggere.

Les mer om Nordland fylkeskommuns prosjekt Smartere Transport Bodø HER

Vi handler lokalt for å møte globale utfordringer

HER kan du ta vår anonyme undersøkelse og svare på hvilke tre bærekraftsmål du mener er viktigst

Vi ønsker at alle innbyggere i nye Narvik kommune skal føle et eierskap til målene, og se viktigheten av lokal innsats for å bidra til god og varig utvikling av Narvik kommune.

Mer informasjon om arbeidet i Nye Narvik HER

Narvik på Smart City Expo i Barcelona med ca 25.000 besøkende

Over 30 personer fra Nordland møtte 146 land som viste fram mer enn tusen ulike digitale, bærekraftige eller smarte produkter og innovasjoner. Marianne Thomassen fra Narvik kommune og Ann-Hege Lund fra Futurum presenterte Smart Narvik. Leder i Narvikregionen næringsforening, lokale næringsaktører var med og Mikael Af Ekenstam fra Smart Innovation Norways var vert på rundbord diskusjon om hydrogen-hub i Narvik. Spennende nasjonale og internasjonale kontakter og muligheter følges opp fremover.


Skal teste ut fremtidens løsninger for reiseliv og helsetjenester i

stort EU-prosjekt

Narvik og Hålogalandsregionen settes nå kraftig på kartet i et forskning- og

innovasjonsprogram i regi av EU. Narvik kommune har fått innpass i Horizon

2020-programmet, sammen med 25 partnere fra 10 land.

Deltagerne skal teste ut ulike fremtidsrettede løsninger som kan bidra til å løse

mange av de utfordringene som distriktene i Europa har.

– AURORAL-prosjektet er, enkelt forklart, at vi skal forsøke å utvikle digitale verktøy hvor vi kan

styrke næringsutvikling og samfunnsutvikling i områder som ligger langt unna storbyene. Det sier

næringssjef i Narvik kommune og adm. dir. i Futurum AS, Lars Sigurd Eide.

– Her i Norge er vi generelt sett langt fremme innenfor digitalisering, og nettopp derfor har vi de

beste forutsetningene for å utvikle bedre løsninger og smartere tjenester for fremtiden. Håpet er at

dette både kan bidra til ny næringsutvikling og enda bedre tjenester for innbyggerne, forklarer Eide.

Hålogalandsregionen består av både store og små kommuner, med sine bygder og byer. Folketallet

varierer også, men felles for regionen er at innbyggerne stort sett har behov for de samme gode

tjenestene og tilbudene, uavhengig av folketallet på stedet der man bor.

– I Narvik kommune skal vi gjennom prosjektet særlig se på mobilitet i reiselivet, det vil si

utfordringer med å komme seg fra A til B. Har du egen bil går det greit, men hvis ikke, hva da?

Hvordan er det å være gjest i vår region? Hvordan kan man komme seg rundt i regionen for å besøke

våre attraksjoner hvis du hverken er kjent eller disponerer bil?, spør Eide.

Det er der digital utvikling kommer inn og man skal i prosjektet utvikle og demonstrere ulike mulige

løsninger som både tilreisende og innbyggerne vil kunne ha nytte av.

Demonstrasjonsprosjekter innenfor reiseliv og helsetjenester

Prosjektet skal demonstrere verdien av digitale verktøy gjennom ulike fysiske

demonstrasjonsprosjekter i ulike land i Europa, eller piloter som de også kalles.

– Alle pilotene dekker litt ulike samfunnssektorer og den ene piloten i Hålogalandregionen setter

søkelys på reiseliv, som er et viktig satsingsområde i regionen. Vi har mange gode attraksjoner litt

utenfor allfarvei. Formålet er å bruke den digitale plattformen som vil utvikles i prosjektet til å linke

disse attraksjonene og reiselivsproduktene opp mot gode mobilitetstjenester, forklarer Mikael af

Ekenstam fra Smart Innovation Norway.

– Vi skal også bruke samme plattform til å bygge digitale reiselivsprodukter og da har vi siktet oss inn

mot utvidet virkelighet (AR). Tanken er å styrke eksisterende attraksjoner med AR-produkter der vi

for eksempel kan synliggjøre ulike historiske hendelser i området, sier af Ekenstam.

Den andre piloten som vil gjennomføres i Hålogalandregionen skal demonstrere hvordan droner kan

bidra til bedre helsetjenester og beredskapsløsninger i områder med lange avstander og krevende

geografi.

– Dette prosjektet samsvarer svært godt med intensjonen til Hålogalandsrådet om å samle

kommunene i regionen rundt saker som kan skape vekst og utvikling. Derfor gleder vi oss til å følge


med på prosjektet og håper på mange konkrete resultater, sier Rune Edvardsen, leder av

Hålogalandsrådet og ordfører i Narvik kommune.

I tillegg til Narvik kommune og Smart Innovation Norway er Narvik-selskapet Hafenstrom og

forskningsinstituttet SINTEF Nord med som norske partnere i AURORAL-prosjektet. Prosjektet er en

del av Smart Narvik, som er et samarbeid mellom kommunen, Narvik Havn, Nordkraft og Smart

Innovation Norway. Smart Narvik er en satsning der man skal finne bærekraftige og innovative

løsninger som gjør Narvik til et bedre sted å bo og jobbe i.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Lars Sigurd Eide Mikael af Ekenstam

Administrerende direktør Seniorrådgiver

lars.sigurd@futurum.no mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com

99 51 56 00 90 63 00 82