กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนารีนุกูล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนารีนุกูล

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีมุทิตาจิต ผกท.พ.วิโรจน์ ดวงมาลา และ ผกท.สุจิตรา เกษประทีป เนื่องในการเกษียณราชการ ประจำปี 2556

พิธีไหว้ครูและถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด ปี 2557

อบรมการเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินการแข่งขันว่ายน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557

พิธีไหว้ครูและถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด ปี 2558

พิธีมุทิตาจิต ผกท.พ.ญ.พรรณทิพา สุขวรรณ เนื่องในการเกษียณราชการ ประจำปี 2558

พิธีไหว้ครูและถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด ปี 2559

ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2559

พิธีปิดการฝึกในสถานศึกษา ปี 2560

การสอบเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ปี 2561

28 มิถุนายน 2561 ฝึกทบทวนก่อนเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.22

5 กรกฏาคม 2561 ฝึกทบทวนก่อนเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.22

6 กรกฏาคม 2561 ฝึกทบทวนก่อนเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.22

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22

เข้าเวรประจำวัน เพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินนักเรียนตอนเข้าแถวตอนเช้า รด.จิตอาสา

ประชุมเตรียมรับการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน

เข้ารับการตรวจประเมินตามโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สุานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561

วันรำลึกแห่งความดี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 11.00 วันที่ 11 เดือน 11

14/11/61 นักศึกษาวิชาทหารร่วมถือธงขบวนเกียรติยศ

20/11/61

ร่วมรับผู้อำนวยการคนใหม่