สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 ได้ที่ https://opdc24.bitco.ltd/index.php หรือสแกน QR code ที่ปรากฏ

พิธีปิดกีฬาภายใน
30 พฤศจิกายน 66

ปิดเรียน 10-23 กันยายน 

เปิดเรียน 24 กันยายน 2566

ด้วยวันจันทร์วันที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันจันทร์ที่25 กันยายน 2566 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนารีนุกูล ๒ จำนวน 20 คนต้องไปทำการฝึกที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(ทุกวันจันทร์) ไม่สามารถเรียนในวันจันทร์ตามช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อให้นักเรียนไม่เสียโอกาสในการเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จึงจัดตารางเรียน โดยให้วันเสาร์เป็นวันเรียนออนไลน์และหมุนตารางเรียนดังตารางที่แนบมานี้

จัดการเรียน ช่วง รด - Google ไดรฟ์