พิธีปิดกีฬาภายใน
30 พฤศจิกายน 66

ปิดเรียน 10-23 กันยายน 

เปิดเรียน 24 กันยายน 2566

ด้วยวันจันทร์วันที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันจันทร์ที่25 กันยายน 2566 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนารีนุกูล ๒ จำนวน 20 คนต้องไปทำการฝึกที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(ทุกวันจันทร์) ไม่สามารถเรียนในวันจันทร์ตามช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อให้นักเรียนไม่เสียโอกาสในการเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จึงจัดตารางเรียน โดยให้วันเสาร์เป็นวันเรียนออนไลน์และหมุนตารางเรียนดังตารางที่แนบมานี้

จัดการเรียน ช่วง รด - Google ไดรฟ์