ยินดีต้อนรับสู่หน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา :: Training and Development :: โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

สิ่งที่จะต้องเตรียมในวันอบรม ได้แก่  

หากมีข้อสังสัยติดต่อ 099-9824553 ครูจตรนต์ สายอุต ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยากร/ครูและบุคลากรกลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นายจตรนต์ สายอุต

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าโครงการพัฒนาครูฯ


นางสาวปวีณา  แนววงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายวรเทพ  วันกาล

ครูชำนาญการ


นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชัย แสนใหญ่

ครูชำนาญการ

นางประกายแก้ว  เสียงหวาน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกณิกนันต์  ดอกบัว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล

ครูชำนาญการ

นางนวลพรรณ คมขำ

ครูชำนาญการ