สถานที่แข่งขันกีฬากาบัดดี้

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

จำนวนผู้ใช้งาน

คน