ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

กยิรา  เจ  กยิราเถนัง  

(ทำอะไรทำจริง)  


คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  

เน้นคุณธรรม  นำชุมชน 

สีประจำโรงเรียน

ชมพู-ขาว