กิจกรรมเด่น 

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 โดยมีนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 เมษายน 2567 คุณครูพรวิไล ปานจิต หัวหน้างานแนะแนว นำนางสาวนราพร เพชรรักษา นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวกานต์มณี บุญทา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้ารับทุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 

วันที่ 4 เมษายน 2567 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 22 คน เป็นเงิน 44,000 บาท ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

การแข่งขันกีฬา E-Sports โรงเรียนเมืองยางศึกษา รายการ KORAT PAO ESPORTS TOURNAMENT 2024 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

การจัดแสดงนิทรรศการโครงงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2566   

กิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม ถวายปัจจัยไทยทาน และพัฒนาวัด เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คุณครูกาญจนา ปัตเตย์ คุณครูคมศักดิ์ คณิตไธสง นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด ณ วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีนายชุมพร พืชผล ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพวงชมพู โรงเรียนเมืองยางศึกษา    

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คุณครูเพชรรุ่ง สนั่นไทย นำนักกีฬาอีสปอร์ต เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะเทคนิคการเล่นกีฬา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช   

กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อนำฝากกับธนาคารขยะทุกวันศุกร์   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คุณครูพรวิไล ปานจิต และคุณครูสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567 Open House 2024   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เข้าคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน เพื่อวางแผนดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

คุณครูไชยยศ เชือนไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ มอบเงินให้ห้องเรียนแต่ละห้องที่นำขยะมาฝากกับธนาคารขยะเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนห้องเรียนต่อไป 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาง เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต อำเภอเมืองยาง ครั้งที่ 1 โรงเรียนเมืองยางศึกษานำนักเรียนวงโยธวาธิตร่วมพิธีเปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน MUEANG YANG Run For Life 2023 ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวีรยุทธ ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลที่ 1

นายณรงค์ฤทธิ์ ผาบุญเรือง ได้รับรางวัลที่ 2

นายอภิเชษฐ พนมภู ได้รับรางวัลที่ 3

รายการวิ่งมินิมาราธอน 6.5 กิโลเมตร รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองยาง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอต้อนรับ คุณครูศันสนีย์ พิมพ์วงศ์ วิชาเอกชีววิทยา และคุณครูกันยากร แก้ววิไล วิชาเอกเคมี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองยางศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง   

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูพรวิไล ปานจิต หัวหน้างานแนะแนว นำศิษย์เก่า นางสาวกานต์มณี บุญทา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และนางสาวนราพร เพชรรักษา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา   

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสว่างสามัคคี โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้จัด นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 9 นาย ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ (รด. จิตอาสา #1ใน 300000นาย)   

วันที่ 23-24 กันยายน 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านภาษาจีน ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 ณ โรงเรียนประทาย  

โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านทักษะการเรียนรู้ โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

วันที่ 16-17 กันยายน 2566 คุณครูพรวิไล ปานจิต นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 "ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา" ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช  

วันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมพวงชมพู โรงเรียนเมืองยางศึกษา   

วันที่ 11 กันยายน 2566 คุณครูนาวิน ชัยไธสง นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม Coding & Robot เตรียมสู่การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ 6 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการแนะแนวการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน "กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 4 รุ่นที่ 6 สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนเมืองยางศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ขอขอบคุณ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา, หจก.อรุณปทุม ไฟร์ และบริษัท ฮอนด้าเกริกไกร จำกัด ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คุณครูเพชรรุ่ง สนั่นไทย นำนักกีฬา E-Sports โรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน KORAT PAO E-Sports ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา KoratPao Sport Games 2023 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา  

การฝึกภาคปกติของนักศึกษา​วิชาทหาร​ ชั้นปีที่​ 1-3 ระหว่างวันที่​ 17-28​ สิงหาคม​ 2566​ ณ​ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนพิมายวิทยา​ อำเภอพิมาย​ จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการแนะแนวการศึกษาต่อ จาก โรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาล 

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เข้ามอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ การทำความดี ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองยางศึกษา บรรเลงเพลงนำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 และร่วมแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา KoratPao Sport Games 2023 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง 

การคัดแยกขยะ ทุกเย็นวันศุกร์เพื่อเตรียมส่งขาย ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

วันที่ 18 สิงหาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ วาดภาพระบายสี และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

คณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 หน่วย สด.อ.เมืองยาง จว.น.ม. นำโดยร้อยโทสมจิตร์ เกลาโพธิ์ ดำเนินการรับลงบัญชีทหารกองเกินในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชายที่เกิด พ.ศ. 2549 โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566) ณ หอประชุมพวงชมพู โรงเรียนเมืองยางศึกษา  

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธีเปิดหอประชุมพวงชมพู นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอเมืองยาง พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เปิดหอประชุมแห่งใหม่ (หอประชุมพวงชมพู) ณ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เข้าพบปะผู้บริหารและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสถานศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และให้สามารถประสานงาน รวมถึงร่วมกันปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยาง เข้าประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ   

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 คุณครูพรวิไล ปานจิต นำนักเรียนเข้าแข่งขันเอแม็ท ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์   

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาง ได้มาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ  

อำเภอเมืองยาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ช่วงเย็น ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีภวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการทำพิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร(ภู่) การอ่านทำนองเสนาะ การคัดลายมือ การวาดภาพ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดแต่งกายตัวละครจากวรรณคดีไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นอักขระสมบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และแสดงออกถึงความรักในความเป็นชาติไทยของเยาวชน  

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะพระธรรมฑูตเข้าเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเพล ปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า   

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ครูโกเสตร ปัตเตย์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดพิมาย 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาวัดสว่างสามัคคี บ้านทุ่งสว่าง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

โรงเรียนเมืองยางศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมรับชมการแสดงความสามารถวงโยธวาทิตสานสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ครูพรวิไล ปานจิต หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นประธานในพิธี 

นักเรียนชั้น ม.6 รับการแนะแนวการศึกษา จากโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ สอนพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลนครราชสีมา 

อำเภอเมืองยาง มอบเสื้อที่ระลึกผู้ที่สามารถพิชิตภารกิจนับแคล กิจกรรม CALORIES CREDIT CHALLENGE จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง 

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางยังสำนักงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองยาง ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูในครั้งนี้ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คุณครูพิชญ์ชญานิษฐ์ โพธิสาร หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนประทาย   

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายประเวทย์ ชุมสงฆ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา กรีฑา เชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง  

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2566" ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่ประจำปี และเพื่อความเป็นสิริมงคล 

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ ศิษย์ที่มีต่อครู และกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนให้รู้จักทำหน้าที่ของลูกศิษย์ และมีการมอบรางวัลประกวด พานไหว้ครูของแต่ละช่วงชั้น 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน ถวายปัจจัยไทยธรรม และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสว่างสามัคคี

การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่  1-2 มิถุนายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองยางศึกษา นำนักเรียนเข้าทดสอบร่างกายและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำโดย ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัด "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566" เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนางออ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน 10 ทุน  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง  

วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษารับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา และคุณครูกรรณิกา นาเวรัมย์ นำนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา รับมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดประเมินสมรรถนะนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning พร้อมทั้งจัดนิทรรศการโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารและคณะครูได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุกคน