II Міжнародна наукова конференція

«Європейський простір знань і проблеми освітнього права України»

18-19 квітня 2019 року. Початок о 10:00, реєстрація учасників з 9:30.

Що тут думати? Не зволікайте!

Надіслані тези доповідей та наукові повідомлення учасників будуть оприлюднені у фаховому журналі «Часопис Академії адвокатури України» – рецензованому електронному фаховому виданні з відкритим доступом, заснованому у 2008 році. Постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 року № 2-02/32 «Часопис Академії адвокатури України» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки» і на які можна посилатися у наукових статтях і дисертаціях.

Вимоги до тез доповідей та наукових повідомлень наведені на сторінці Вимоги і зразки цього сайту. Тези доповідей (наукові повідомлення) публікуються в авторській редакції («як є»), не рецензуються і не редагуються. Видавничий центр може вносити правки технічного характеру, не торкаючись змісту матеріалів.

Анонс:

Академія адвокатури України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України проводить II Міжнародну наукову конференцію «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України».

Організатори:

 • Академія адвокатури України
 • Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Форми участі:

 • очна – виступ на пленарному засіданні і публікація тез доповіді
 • очна – участь у пленарному засіданні та/або панельних дискусіях без публікації
 • заочна – публікація наукового повідомлення

Місце проведення: приміщення Академії адвокатури України (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27)

Часові рамки:

 • початок о 10:00
 • реєстрація учасників з 9:30
 • заявки на участь у конференції подаються тільки у електронній формі не пізніше 24 год. 00 хв. 14 квітня 2019 року
 • тези доповідей чи тексти наукових повідомлень надсилаються електронною поштою на адресу conf.2019@aau.edu.ua не пізніше 19 квітня 2019 року

Робочі мови конференції: українська, англійська

Реєстраційний збір – відсутній: організація конференції та публікація тез доповідей (наукових повідомлень) повністю фінансується Академією адвокатури України.

Витрати на проїзд до місця проведення конференції, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників. У разі необхідності замовлення номеру в готелі просимо повідомити Оркомітет завчасно.

Оргкомітет конференції

 • Гончаренко Сергій Владленович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (голова оргкомітету)
 • Мількова Катерина Віталіївна, проректор Академії адвокатури України (відповідальний секретар оргкомітету)
 • Бояров Віктор Іванович, кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України
 • Грузінова Лідія Пилипівна, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України
 • Ковтун Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України
 • Конончук Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор і завідуюча кафедрою української філології та суспільних наук Академії адвокатури України