26 กันยายน 2561

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการ Uninet Thailand เพื่อเป็นการจัดการ การให้บริการอินทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน แก่นักเรียน นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม