Identitate ikurrak · Señas de identidad

 • Euskalduna
 • Berriztatzailea
 • Laikoa
 • Hezikidetzailea
 • Integratzailea
 • Parte hartzailea
 • Anitza
 • Autonomoa
 • Berdintzailea
 • Inguruarekiko begirunea
 • Euskaldun
 • Innovadora
 • Laica
 • Educadora
 • Integradora
 • Participativa
 • Tratamiento a la diversidad
 • Autónoma
 • Coeducativa
 • Respetuosa con el medio