Стипендии

Стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ: от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г. вкл.
стипендии за постижения.pdf
document2018-07-06-091556.pdf
pms90_2000_stud_stipendii_izm01022019.pdf