แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ครูภายในแผนก

1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วธนกูล หัวหน้าแผนก

2. นายสนั่น ทองดารา ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับแผนกวิชา

บุคลากร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลบุคลากร

คุณลักษณะงานอาชีพ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลด้านวิชาการ

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรปวส.

แผนการเรียนปวช.

แผนการเรียนปวส.

ตารางสอนครู

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

SAR แผนกอิเล้กทรอนิกส์ 2558

SAR แผนกอิเล้กทรอนิกส์ 2559

SAR แผนกอิเล้กทรอนิกส์ 2560
เป็นคลิปทดสอบและพัฒนาสมอง น่าสนใจ เปิดดูเพื่อฝึกกัน

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม วันงดสูบบูหรี่ 7 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู สถาปนาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน

ดาว์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาว์โหลด

คำสั่งเวรยามประจำเดือน มิถุนายน ดาว์โหลด

ดาว์โหลด

ผลการเรียน นักเรียน - นักศึกษา ตามปีการศึกษา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3