แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ครูภายในแผนก

1. นายอัฐวีร์ วสุปภาวัฒน์ หัวหน้าแผนก

2.นายสิทธิศักดิ์ แก้วธนกูล ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

3. นายสนั่น ทองดารา ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับแผนกวิชา

บุคลากร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลบุคลากร

คุณลักษณะงานอาชีพ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลด้านวิชาการ

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรปวส.

แผนการเรียนปวช.

แผนการเรียนปวส. เครื่องมือวัดและควบคุม

ตารางสอนครู

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1 กลุ่ม1 กลุ่ม2

SAR แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2558

SAR แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2559

SAR แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2560
เป็นคลิปทดสอบและพัฒนาสมอง น่าสนใจ เปิดดูเพื่อฝึกกัน

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม วันงดสูบบูหรี่ 7 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู สถาปนาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน

เปิดเทอม 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ดาว์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ดาว์โหลด

คำสั่งเวรยามประจำเดือน มิถุนายน ดาว์โหลด

ดาว์โหลด

ผลการเรียน นักเรียน - นักศึกษา ตามปีการศึกษา

ปวช. ปีการศึกษา2561

ปวส. ปีการศึกษา2561 เครื่องมือวัดและควบคุม