การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต.ก.

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ะข้อมูลข่าวสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สิ่งใดในเว็บนี้ที่สามารถแบ่งปันได้ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้ใดที่ได้นำมาประกอบใช้ในเว็บไซต์นี้ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”"ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เราจะทำอย่างจริงจังคิดถึงมัน ฝันถึงมัน และเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งนั้น อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีสิ่งใดในโลก ที่จะกีดขวางมิให้ท่านประสบความสำเร็จในกิจการนั้น ๆ ได้"

ฝึกซ้อมโชว์กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชธาน


ฝึกซ้อมโชว์กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชธาน


ฝึกซ้อมโชว์กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชธาน


ฝึกซ้อมโชว์กรรมการประเมินโรงเรียนพระราชธาน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

กิจกรรมเด่นของเรา

วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9