ยินดีต้อนรับเข้าสู่

กลุ่มสาระสังคม

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม

งานมัธยมตระการพืชผลเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์4.0

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผลงานการแข่งขันนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันทนายความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหากฎหมายวันรพี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เป็นตัวแทนศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการเข้าร่วมตอบปัญหาทางมนุษยวิทยาระดับชาติ "อาเซียนในมิติวัมนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"

วันที่ 22 กันยายน 2562

กิจกรรมการเข้าร่วมตอบปัญหาทางมนุษยวิทยาระดับชาติ "อาเซียนในมิติวัมนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย"

วันที่ 22 กันยายน 2562

โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ระว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562